torsdag 4 februari 2016

Satre och den existensialistiska nyliberalismen

Existensialismen har länge varit en idé vänd emot det kapitalistiska samhället och liberalismen, för mer om det läs Vad är verklig frihet?

William Irwin, en filosofiprofessor vid King's College, har i sin bok om frimarknadsexistensialism, en kapitalism utan konsumism formulerat en utmanande tanke, värd att vända på.

Det är något konstigt med Sartres marxism. Sartre trodde att "existens kommer före essens"; Det innebär att vi inte föds med en särskild "karaktär" utan måste "skapa" oss själva. Vi svarar på våra erfarenheter av världen, men vi är inte bestämde av våra svar. Vi är fria att välja vilka vi är och hur vi lever. Sartre menar att man inte bara är "vad man uppfattar sig vara, men man är vad man vill vara". Medvetandets själva natur är det som möjliggör människor att ha fri vilja. Då vi kan vara medvetna om olika framtider och hur kopplar till våra handlingar har vi en fri vilja.

Om det finns någon tänkare som går emot det här så är det Karl Marx. Hos honom är sättet vi tänker på världen och hur vi handlar i den bestämd av vår erfarenhet av världen. Vi kan inte välja vår erfarenhet efter hur vi betraktar vår roll i livet. Då har vi inte ens kommit fram till den stora paradoxen med existentialismens möte med den reellt existerande socialismen i det Sovjet och Kina som Sartre försvarade.

Kan den tidige apolitiske Jean-Paul Sartre ha något att säga till liberalismen?Irwin utvecklar tankar om konsumismen, att vi idag har kommit att "behöva" många saker som vi egentligen bara önskar vilket begränsar oss.

Det finns några poänger i intervjun med William Irwin ovan, samtidigt som ju han faktiskt återuppfinner hjulet. Max Stirners egoistiska anarkism är förstås en filosofisk tradition som är relativt okänd idag, och än mer så i Sverige. Stirners lärjungar som Lysander Spooner och Benjamin Tucker byggde upp en slag antirealistisk subjektivism som inte var baserad på naturrätten. Enligt den bör vi avstå från att skada andra, inte för att det är en moralisk plikt utan istället för att vi är försiktiga om oss själva.

Irwin har intressanta tankar, en av de böcker som ruckar på idéer som suttit lite för bekvämt även om man inte håller med bokens slutsatser.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

Intressant

En ny form för IMF och Världsbanken

Internationella valutafonden IMF och Världsbanken håller sitt vårmöte i Washington DC. Troligen ett av de svåraste sedan grundandet i B...