måndag 29 augusti 2016

Italiens folkomröstning bryter upp Europa?


Italien konseljpresident Matteo Renzi är Europas sista Tony Blair- politiker. Hans parti, Partito Democratico, kommer från det gamla kommunistpartiet PCI men via många kringelikrokar från Tangentopoli och den första republikens fall. Så är ju också Italiens politik som den är, där politiken blev än mer partistyrd efter att den andra republiken kom.

I oktober kommer Italien att folkomrösta om förändringar i konstitutionen, reformen Renzi- Boschi.

Högsta domstolen, la Consulta, skulle få en uppgift att granska lagförslag och ålägga en tidsgräns för debatten kring dem. Det skulle sätta fart på den dyra och långsamma lagstiftningen, kanske även göra den mer rättssäker.

Senaten skulle minskas till 100 ledamöter, utses av regionerna (förutom fem senatorer som utses av republikens president) och mista det allra mesta av sin rätt att initiera lagstiftning.

Det finns en del bra i senatsreformen, för den behöver verkligen reformeras, men många väljare är skeptiska till att ge politikerna i regionerna mer inflytande. Regionerna skakas ofta av tydliga och för väljarna begripliga och direkta skandaler i massmedia, så förtroendet är (inte alltid helt rättvist) lägre för de politikerna än för senatorerna.

Matteo Renzi har, tyvärr, satsat väldigt mycket av sin politiska prestige på folkomröstningen och sagt att han kommer att avgå om det blir ett 'nej'. Det skulle skapa en ny kris i ett viktigt EU-land, dåligt inte minst när Italiens banker är illa ute och Italien försöker med alla möjliga medel att återkapitalisera dem på trots mot EU:s "bail in" regler.

Då tar Renzi till valfläsket. Konseljpresidenterna Lamberto Dini och Mario Monti gjorde viktiga reformer av pensionssystemet de senaste tjugo åren. Den senaste reformen innebär att både män och kvinnor ska till 2018 ha en uniform pensionsålder vid 66 år och 7 månader. Nu vill Renzi istället sänka pensionsåldern, hur det ska gå till med den tämligen tomma statskassan?

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Intressant

E-sport den nya folkidrotten och publikfavoriten?

E-sport kan bli din nya hobby för din hemester. Dataspel har vuxit under Covid-19 pandemin. Faktiskt så ligger i Sverige branschens omsättni...