måndag 2 maj 2016

Feel the Bern, USA vs. Skandinavien


Ibland är det roligt att få sin världsbild ifrågasatt. Onar Åm har en intressant genomgång av varför presidentkandidat Bernie Sanders inte är en skandinavisk socialdemokrat. USA ses ju som cowboykapitalismens stamort och nyliberalismens förlovade land.

Onar Åm påpekar att i USA betalar de rikaste det mesta av skatterna, men i Sverige är det medelklassen och de fattiga. Svenskar med inkomster börjar att betala skatt redan på mycket låga inkomster och för att välfärdsstaten ska kunna bli så stor måste vanliga löntagare fås att betala 50 procent av sin inkomst i skatt. Det fungerar då många tror att de bara betalar 30 procent i skatt, men inte ser arbetsgivaravgifterna. Bernie Sanders måste sänka skatten för de rikaste och höja dem dramatiskt för resten.

Moms och punktskatter är högre i Sverige och de är särskilt betungande för låginkomsttagare. Till detta måste man lägga att många amerikanska delstater har mycket hårt reglerade arbetsmarknader, där många yrken kräver att man skaffar sig licens innan man får utöva det. Det kan gälla sådana jobb som hårfrisör eller skönhetsterapeut.

Sverige har 22 procent i bolagsskatt, USA uppåt 40 procent beroende på delstat. Inte konstigt att amerikanska bolag inte vill lägga sina vinster i USA.

Onar Åm gör en bra poäng om USAs korporativistiska och statsstyrda sjukvård och hur ineffektiv den är. Det är också ett problem att amerikanska domstolar är socialt aktivistiska, genom att ge enorma skadeståndsbelopp beroende på vem som är kärande och svarande.

Slutsatsen Onar Åm drar är att Bernie Sanders troligen inte skulle ta USA mot en mer skandinavisk riktning, utan snarare än mer mot en "brasiliansk" modell att det bara är de rikaste som betalar skatt. Den skandinaviska modellen har nackdelen att medel- och låginkomsttagare får ganska lite pengar kvar att röra sig med, medan överklassen är relativt obeskattad. Den brasilianska modellen för med sig att stora grupper i samhället inte känner en koppling till att skattemedlen också skulle vara deras pengar, och därav följer än mer korruption och slöseri.

USA är kanske inte så kapitalistiskt som många tror, Sverige är mer frimarknadsvänligt än många tror. Det även när det gäller finanskrisen.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

Intressant

Europe between zombie companies and toxic positivity

The increase in zombie companies, the fact that state budgets run large deficits even in booms and weak productivity increases in business w...