onsdag 14 augusti 2013

Karteller på nätet

Nu har Adam Thierer och Brent Skorup skrivit ett intressant paper A History of Croyism and Capture in the Technology Sector. De tar de många bidragen och skatterabatterna som ges för att företag ska etablera sig någonstans, även om teknikföretag inte skapar så mycket jobb. De förklarar att anbudsförfaranden och upphandlingar måste skötas bättre, problemen med sunsets och vouchrar samt att politikerna inte bör delegera för mycket till tjänstemännen av att bestämma regelverket.Silicon Valley brukade vara fristående från politiken. Teknikföretagen brydde sig inte om lobbying mot politikerna i Washington.

Det finns en sanning i den historieskrivningen, dels har mindre företag svårare att få ihop det kapital som behövs för att etablera en lobbynärvaro, dels fanns ett ideologiskt motstånd mot det. T.J. Rodgers kunde skriva Why Silicon Valley should not normalize its relationship with Washington, D.C. och det var en attityd som delades av fler företagare.

Politikerna sätter inte så mycket agendan, som att de samverkar med några av de största företagen. Ibland kan politiken fortfarande styra tekniksektorn. Ett exempel problemet med PRISM, då FISA-domstolens förhandlingar inte offentliga så vet inte riktigt företagen vad de andra har blivit ålagda att göra och kan inte organisera sig

En av de viktiga händelserna var nog när Microsoft sattes under press på 90-talet av konkurrensmyndigheterna. Microsoft är inte lika framstående företag idag som då, men det beror på tekniska förändringar (bland annat spridningen av öppen mjukvara) och inte på att Microsoft borde ha haft en armé av lobbyister. Nu har Google ledartröjan men det är ett företag som väcker än mer debatt, bland annat för sitt arbete med nätneutralitet.

Det är en onödig utveckling, som tur är fortfarande innovationstakten hög och det är bara de största jättarna som "normaliserat tillståndet" med politiken. Vi har alla att vinna på att nätet inte kartelliseras.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , ,

Intressant

Inga kommentarer:

Svenska kan tvingas till DNA-test i London

Den 5 september 2007 skriver Realtid.se om att en av Storbritanniens mest erfarna hovrättsdomare kräver nu att myndigheterna upprättar ett h...