onsdag 15 april 2015

Automatiseringen: jobb-apokalyps eller renässans?


Återindustrialisering, re-shoring, är ett omtalat ämne inför årets Almedalen. Jag tar upp ämnet i Underskatta inte behovet av förändring i industrin i Ny Teknik den 15 april 2015.

Det finns skäl att vara försiktig i diskussionerna. Konsultfirman A.T. Kearney släppte i december en rapport som gick i genom vad som skrivits om återindustrialiseringen i USA och fann mycket anekdotisk bevisföring från fallstudier och expertutlåtanden. Även den bästa forskningen har förlitat sig på prognoser med otillräcklig mätning av de faktiska utfallen.

Amerikansk återflyttning sker dessutom ofta för att automatisera tillverkningen när den kommer tillbaka. Svenskt Näringsliv pekar på att relativa arbetskraftskostnader och energipriser faller snabbare i USA än i Sverige. 

Om det är brist på ingenjörer i Sverige så borde lönerna stiga? I Tyskland är lönerna ungefär 50 procent högre än i Sverige. Antalet disputerade har aldrig varit högre, men vart tar de vägen? Delvis handlar det om låga utbildningspremier men även att det är ett relativt begränsat antal specialiseringar som efterfrågas på den svenska arbetsmarknaden.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

E-sport den nya folkidrotten och publikfavoriten?

E-sport kan bli din nya hobby för din hemester. Dataspel har vuxit under Covid-19 pandemin. Faktiskt så ligger i Sverige branschens omsättni...