fredag 3 juni 2011

E-demokrati stärker samhället

Litar inte dagens ungdomar på demokratin? Vill de istället ha en stark ledare?

Det har att göra med att politik har ersatts av diplomati. En möjlighet att möta detta är e-förvaltning och e-demokrati. Jag talade också med Joakim Jardenberg om dessa reformer av samhället.


Inga kommentarer:

Europe between zombie companies and toxic positivity

The increase in zombie companies, the fact that state budgets run large deficits even in booms and weak productivity increases in business w...