måndag 8 februari 2010

E-demokrati på rätt sätt

Jag skriver rapporten E-demokrati genom ett stipendium från Arvid Lindmans 60-års fond inom ramen för projektet Politikens nya villkor.

Skriften E-demokrati kan laddas ned som pdf-fil.

Användningen av IT i demokrati och förvaltning har stor potential att kunna stärka medborgarnas möjligheter att delta och tillvara ta sina rättigheter.

Den första introduktionen i Sverige av e-rådslag och direkt e-demokrati i slutet på 90-talet fungerade inte väl. I utlandet har fokus skiftats till att förvaltningens tillgänglighet kan förbättras för medborgarna, så att de själva kan bemäktiga sig med IT. Exempel ges bl.a. från Estland, Storbritannien, Malaysia och Danmark.

Chattrum, bloggar, namninsamlingar på nätet uppstod spontant och kopplar till den sociala samverkan på nätet. På det sätt denna samverkan skapade en naturlig nätkultur, kan e-förvaltning skapa en naturlig grund för e-demokrati. Vanan är viktig för att ge utrymme åt det samarbete som de sociala medierna utför i e-demokratin.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , ,

Intressant

Inga kommentarer:

Svenska kan tvingas till DNA-test i London

Den 5 september 2007 skriver Realtid.se om att en av Storbritanniens mest erfarna hovrättsdomare kräver nu att myndigheterna upprättar ett h...