fredag 19 februari 2010

Upphovsrätten - konstnärens sköld eller boja?

Jag skriver artikeln Upphovsrätten - konstnärens sköld eller boja? i Tidningen Kulturen den 23 mars 2009.

Rättegången mot fildelningssajten The Pirate Bay har kallats vårens stora kulturhändelse, och upphovsrätten har blivit viktig i samhällsdebatten. Vad händer med konsten när den blir alltmer digitaliserad och därmed möjlig att kopiera? Kommer konflikten mellan kopia och original att fördjupas? Kommer dagens institutioner och konstmarknader att leva kvar eller kommer nya arbetssätt att uppstå?

Cornelia Sollfranks avslutade nyligen en utställning på MejanLabs i Stockholm med temat konst och upphovsrätt. Sprängkraften i frågan visades tydligt av att Sollfrank hamnat i upphovsrättsliga problem efter att ha visat en filmsnutt från Andy Warhol. En ödets ironi, då Warhol själv var känd för att återanvända populärkulturella ikoner i sin konst.

MejanLabs anordnade därför en debatt kring upphovsrätten och konsten. Deltagare var bland andra Marysia Lewandowska professor vid Konstfack, Katarina Renman Claesson forskare i upphovsrätt och verksamhetschef på Konstnärernas Riksorganisation samt kända upphovsrättskritiker som konstnären Palle Torsson och historikern Rasmus Fleischer från Piratbyrån.

I diskussionen verkade konflikten mellan kopia och orginal inte längre vara så stark. Konstnärens originalitet ses som mindre viktig, när alltmer konst tar in påverkan från tidigare verk.

Konstvärlden blir mindre enhetlig. Det finns en reguljär konstmarknad, som i dagens kristider har svårare att fungera, och en kritisk scen som rör sig i dess utkant. Dagens institutioner som gallerier, akademier och kuratorer verkar inte ha förändrats så mycket av konflikten kring upphovsrätten.

Upphovsrätten påverkar innehållet i konsten. Inom videokonsten går det att se i de stora skillnaderna mellan t.ex. konstscenen i Italien och London i hur man använder inklippt musik.

Debatten tog konstruktivt upp frågan kring den individuella upphovsrätten, och att kreatörens rätt till sitt verk inte alltid fungerar bra ihop med producentens rättigheter. Där konflikter uppstått om upphovsrätt har producenter som film- och musikbolag varit långt mer aktiva i sina krav på skydd än verkets skapare.

Teknikens utveckling verkar inte vara lösningen. Det har kommit motstridiga rapporter om att fildelningen skulle öka efter uppståndelsen kring The Pirate Bay, eller minska då siter som softtorrents.org lagts ned. Nya fildelningsprotokoll som OneSwarm gör det svårare att identifiera fildelare, samtidigt som hårdare lagar som IPRED stiftas.

I konsten befinner sig ännu debatten nere i djupa skyttegravar, mellan att copyright är ett viktigt skydd för konstnärens kreativitet eller ett hinder för att kunna uttrycka sig till fullo. De pragmatiska lösningar som panelen diskuterade mellan en stärkt upphovsrätt eller att avskaffa den helt var ännu outvecklade, men kretsade kring att kunna jämföra upphovsrättens historiska funktion med dagens och se till vilka värderingar som bör styra dess utformning. Genom upphovsrättsdebatten finns en ny koppling mellan konst och politik.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Intressant

Inga kommentarer:

Europe between zombie companies and toxic positivity

The increase in zombie companies, the fact that state budgets run large deficits even in booms and weak productivity increases in business w...