torsdag 4 februari 2010

3D från gimmick till nytta?

Marta Sandén skriver om filmen Avatar och bruket av 3D och hur dataspelen har skapat upp ett nytt sätt att tänka för program som används i näringsliv och förvaltning. Särskilt kritiserar hon Per Gudmundsson i Svenska Dagbladet, som besvarats av Dataspelsbranschen. Hon ger exempel från Medeltidsmuséets 3D bild av Stockholm.

Spännande, fast de mest kraftfulla bruken av är det en bit kvar till, och kanske att debatten kring dataspelen också visar att nyttan från nyttospelen blir annorlunda än vad organisationer tidigare är vana vid. Reaktionerna är inte bara ett rop på att "det var bättre förr". Dataspelens sätt att tänka är annorlunda, och de lekande tankarna finns inte riktigt i dagens organisationer. Det är en tid kvar innan nya medarbetare passar ihop ny programvara med arbetssättet. Då kan nyttan frigöras.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Intressant

Inga kommentarer:

Europe between zombie companies and toxic positivity

The increase in zombie companies, the fact that state budgets run large deficits even in booms and weak productivity increases in business w...