fredag 5 februari 2010

Tekniken befriar kroppen

Rapporten Tekniken befriar kroppen- framtidens medicinska teknik, patienterna och sjukvården undersöker de kommande årens utmaningar för sjukvården. Den ger en bakgrund i medicinhistorien och berättar hur förutsägelser för framtida teknik kan göras.

Rapporten tar upp frågorna kring informationsteknikens potential för en distribuerad och internationaliserad sjukvård med billiga sensorers potential för självdiagnos, underminerande av diagnostiska monopol hur de påverkar omvandlingen av patienten från klient till konsument. Bioteknikens påverkan på farmakologin tas också upp, och hur den pekar på en individualiserad vård.

Ladda ner Tekniken befriar kroppen som pdf-fil från Health Consumer Powerhouse.

I Tekniken befriar kroppen finns även en bedömning av hur framtidens vård påverkas av de tekniska förändringarna, både kostnadsmässigt och organisatoriskt.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Intressant

Inga kommentarer:

Europe between zombie companies and toxic positivity

The increase in zombie companies, the fact that state budgets run large deficits even in booms and weak productivity increases in business w...