onsdag 3 februari 2010

Laddat möte mellan politik, klimat och musik med Moby

Jag intervjuar den amerikanske sångaren Moby i Tidningen Kulturen den 13 september 2009. Läs mer i Laddat möte mellan politik, klimat och musik med Moby.

Musikkanalen MTV och Europeiska kommissionen har startat en gemensam kampanj, www.Play4Climate.eu för att göra Europas ungdomar mer uppmärksamma på klimatproblematiken inför Förenta Nationernas toppmöte i Köpenhamn i december.

Ambitionen är högt satt, mer än 30 miljoner ungdomar mellan 15 till 34 år skall engageras och delta i Play4Climate. Huvudattraktionen i kampanjen är tre stora konserter sända på MTV. Avstampet var Sverige, EUs ordförandeland. I Stockholm hölls den 20 augusti en konsert med den amerikanske sångaren Moby och hans band. Det skulle visa sig sätta fingret på viktiga trender inom dagens musikliv.

Politik och musik har alltid varit grannar. Musiker har ofta politiska åsikter som de vill uttrycka genom sin konst, politiken vill kunna nå fram direkt till människors känslor genom konsten.

De fallande intäkterna från skivförsäljningen, där äldre betalningsmodeller inte längre fungerar i fildelningens spår, pressar branschen till nya lösningar som sponsorskap. Då sker en förändring av relationen till betalaren, från kund till mecenat. I den relationen så får välgöraren ett djupare inflytande på hur kulturen utövas, snarare än att kunder antingen köper eller avstår. Oftast får publiken ta ställning till hur nära kommersiella sponsorers budskap kommer konstens innehåll, men politisk sponsoring kommer också bli starkare i framtiden.

Är det rätt av europeiska kommissionen att samarbeta med TV- och musikbranschen? Det har ofta debatterats om hur offentliga medel får eller inte får användas inom kulturen. Får skattemedel finansiera specifika politiska budskap? Får alla komma till tals? Är det inte bra att de europeiska institutionerna, som ofta beskylls för inte ta tillräckligt kontakt med ungdomar nu försöker att nå ut? Det är frågor som alltid följt på kulturpolitiken, men Moby och MTV är kommersiell kultur, och att Moby och MTV höll presskonferensen tillsammans med Europeiska kommissionen pekar på ett nytt förhållande bortom sponsoring.

Shire Rage, den svenske talespersonen för kampanjen, är till vardags presentatör på MTV. Han påpekar att ungdomar redan känner till problemen med klimatet. I likhet med honom så kanske många dock inte riktigt vet vad de själva kan göra. Förhoppningsvis kan ungdomarna se genom kampanjen att det finns flera lätta sätt att börja engagera sig, som att cykla eller köpa ekologiskt. Det viktigaste budskapet är inte att engagera sig på ett visst sätt, men att klimatförändringarna kommer få konsekvenser som alla måste ta ställning till.

Frågan är om det är musiker som kan ge de bästa kommentarerna till medborgarna om riktigt komplicerade ämnen som klimatförändringar? Moby (egentligen Richard Melville Hall) har under hela sin karriär varit djupt engagerad i miljöfrågan, och inte skytt kontroverser. Faktum är att Moby har blivit kritiserad och även parodierad för sitt intensiva miljöintresse och sitt ofta vildsinta propagerande. Nu försöker Moby istället föra fram sin musik och sitt budskap på ett positivt sätt, "man kan inte bara vara arg", och påpekar att det slår tillbaka på budskapet. Det är en betydligt mer lugn och avslappnad Moby som kommer till Stockholm, omvandlad av sina upplevelser kring presidentvalskampanjen, sina samtal med Al Gore om klimatet och sin senaste musikaliska omvälvning.

Han är i Stockholm för att tala miljö och vill hålla frågorna kring det. För femton år sedan så gick allvaret om klimatet upp för honom, "det här är den viktigaste frågan. Den utesluter allt annat!". Då hade han redan varit vegan i tjugotvå år.

Moby berömmer Europa för sitt klimatarbete och fördömer att USA inte gjort tillräckligt åt för att ställa om från sitt oljeberoende. Skälet till detta är oljebolagens lobbying, anser Moby. "Slå av standby-knapparna på apparaterna. Det sparar 200 euro per familj och år", och han varnar för oljerika diktaturers makt "att skicka pengar till Venezuela ger inga jobb i Göteborg".

Moby har sina politiska åsikter, och han har framfört dem tidigare. Politiken är långt viktigare än musiken på Play4Climate. Den politiskt engagerade musikstjärnan som talar om globala resursflöden, infrastruktursuppbyggnad i utvecklingsländer på internationella toppmöten blev en vanlig syn det senaste årtiondet. Frågan är hur Moby ställer sig till kopplingen mellan politiken och kulturen; "det är svårt att få människor intresserade av en fråga som påverkar dem först om 10-40 år, där kan musiken spela en viktig roll".

På frågan om vad som är överkonsumtion blir Moby betänksam, "det är inte fel med konsumtion i sig, det går att se över miljöpåverkan". Han utvecklar bekymrat "det är klart, vad säger man till två miljarder människor; ni får inte ha bilar och kylskåp som vi i väst! Nej, det går inte, men ingen kan konsumera som vi gör nu, det måste till ny teknik".

Varför skulle just Play4Climate-kampanjen lyckas nå ut? Konkurrensen om ungdomars uppmärksamhet är mördande, och TV tappar just bland dem. En viktig del i kampanjen är att MTV försöker att bygga en Web 2.0 miljö runt konserterna. Genom att understödja bloggar och vloggar (videobloggare) som får träffar tillbaka från MTVs stora flöde, så lockar man fler att dela med sig av länkar. På videosajterna så finns filmer, både MTV och amatörernas om grön livsstil och klimatförändringar. Sajten visar den svåra balansgång som krävs av kulturen för att upprätthålla en dialog med sin publik. Det måste ju finnas intressant material att länka till, samtidigt så får man inte vara rädd att släppa in publiken på riktigt.

På kvällen görs teatern Rival vid Mariatorget om till studio för att klara det komplicerade arrangemang som en tv-sändning inför publik fortfarande är, än så länge. Det är märkbart hur mycket av både tv-tekniken och musiktekniken som har miniatyriserats och förenklats genom sin användarvänlighet. De stora rockbanden har fortfarande stora flottor av långtradare, men när Moby klimatkompenserar går det inte åt lika mycket pengar för hans utrustning.

Här skiljs musik och politik tydligt åt. Efter några samtal med MTVs hallåor om miljön i lättsam ton så startar Moby konserten nedklädd i en blygsam t-shirt.

Moby är en musiker som förändrat stil många gånger sedan sin debut på 90-talet. Hans första musikaliska rötter fanns i den tidiga amerikanska punken med sitt band Vatican Commandos. Han var från början en ikon för techno och DJ-scenen, och med albumet Go från 1991 slog han igenom i en bredare publik genom sitt arbete med samplingar. Sedan bytte Moby stil, och kom in på Soul från den djupaste amerikanska södern samtidigt som han blev frälst. För något år sedan med albumet Hotel landade han i en politisk och melankolisk discomusik. Båda hans senaste album gick inte så bra vare sig försäljningsmässigt eller hos kritikerna. Därför så valde han att spela in det nya albumet Wait for Me ensam hemma. Med dagens teknik går det att spela in ett album av god kvalitet i hemmet. Det passade särskilt Mobys syfte att hålla albumet mycket lågmält, intimt och konverserande med inspiration från Angelo Badalamenti, filmregissören David Lynch och Jefferson Airplane.

Moby är den typ av musiker som har svårt att komma fram nuförtiden. En musiker som experimenterat med sin stil i många riktningar, och fått chansen att göra det. Live kan Moby fylla en teaterlokal, och han nådde ut till en större publik på 90-talets musikaliskt bredare MTV. Alltför smal för att fylla en fotbollsstadion, men samtidigt lite för bred för att skapa sig en kraftfull nisch på musiksajter som MySpace.

Moby rockar loss med en klart godkänd närvaro, vilket inte minst hjälps upp av hans två duktiga kvinnliga vokalister som kan sitt hantverk. Då konserten skall vara en hitparad snarare än att visa var Moby befinner sig nu blir vissa musikstycken något underligt arrangerade. Det är Mobys disco och soul som tar över, även för låtar från hans technoperiod. Vissa stycken spelas istället akustiskt, vilket också ger ett udda intryck.

I slutändan får publiken på Rival ändå bra underhållning, utan att det politiska budskapet känns för betungande, just i skarven mellan televisionens och internets musikscener.

Nu drar det stora arrangemanget Play4Climate vidare till Budapest den 19 september där gruppen Editors står i centrum för klimatbudskapet, och med en stor final i Köpenhamn.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

Intressant

Inga kommentarer:

Europe between zombie companies and toxic positivity

The increase in zombie companies, the fact that state budgets run large deficits even in booms and weak productivity increases in business w...