onsdag 10 februari 2010

Läs mig

Utvecklingen av nya, elektroniska, medier får en mängd konsekvenser. Men kärnan, det mest intressanta och viktigaste, är att den går emot idén om den färdiga produkten. Vi får svårare att acceptera att andras godtycke ska avgöra om någonting är optimalt för oss, när vi rimligen själva vet bäst. De som levererar låsta album, operativsystem och åsikter kommer få allt svårare att klara konkurrensen. De produkter som utvecklas i öppna nätverk av användarna själva kommer helt enkelt att vara bättre. Den svenska liberala bloggosfären, som den här boken handlar om, är en del i den utvecklingen.

Det enorma samtal bloggosfären utgör är alltid öppet. Någon levererar en åsikt, som sen kommenteras, kopieras och modifieras. Åsikterna prövas i hundratals steg, dåliga och osammanhängande argument rensas snabbt bort. Slutsatserna modifieras ständigt eftersom människor med en oändlig mängd erfarenheter och kunskaper deltar i diskussionen. Ett politiskt parti eller en ledarsida skulle aldrig kunna samla den enorma och varierande kompetens som finns på internet i sitt hus. Men i framtiden kommer nog allt fler bli tvungna att försöka.

Boken Läs mig- bloggar 2005/2006 gör nedslag i den liberala bloggosfären. Svenska politiska bloggar domineras av liberaler, och det är nog mer än en slump. Fri och gränslös information är liberalt i sig. Bloggosfären ger också den svenska liberala rörelsen något den lidit brist på, levande gräsrötter.

Boken är redigerad av Linda Backman, Johannes Forssberg och Jonatan Fried. Jag bidrar med två texter:

Svenskarna borde assimileras
Ni bor i Sverige, här gäller svenska värderingar, svenska språket och man skall visa respekt för det land som ger en trygghet och möjligheter. Kruxet som jag och många andra då ställs inför är: vad skall vi assimilera oss till?

Internet ger konspirationsteorier problem
Det sägs ofta i dag att vi lever i en tid då konspirationsteorier frodas främst tack vare nätet. Jag är inte säker på det.

Tidningen Dagen skrev den 1 september 2006 om boken

Komplicerade frågor om fildelning och arbetsmarknad diskuteras enkelt, klart och med en stor portion humor- och allt annat än ytligt. Jag hade faktiskt glömt bort att politik kunde vara så här roligt!

Köp på boksajter som Timbro, Bokus, Adlibris, CDon.com

Jag medverkade också på boklanseringen hos Timbro den 9 juni 2006

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

Intressant

Inga kommentarer:

Tillförsikighetsprincipen — rätt värdering av framtiden?

Är det bättre att undvika de sämsta utfallen eller att uppnå de bästa utfallen? Tillförsiktighetsprincipen (“the proactionary principle”) fö...