onsdag 17 februari 2010

Öppna samhället med e-förvaltning?

Öppenhet i e-förvaltningen diskuteras intensivt. Frågan är: vad menar vi med öppenhet? Definitionerna av öppenhet i debatten verkar lite för… öppna. Det är en risk, för vaga definitioner ger lockelsen att släppa in en tredje part som definierar transparens för myndigheterna.

Transparens handlar nog mer om hur öppenheten uppnås, snarare än vad som skall specifikt vara öppet (det resonerar jag om i min skrift om e-demokrati hos Arvid Lindmans 60-års fond). Process, inte produkt, bör stå i fokus. Det kan vara svårt om inte myndigheterna vet vad de vill göra.

Det är ingen lätt uppgift, tecken finns att president Barack Obama i sin strategi för e-förvaltning håller på att binda upp sig till ett särintresse och snarare stänga transparensen. Fokus på hur e-förvaltningen öppnas gör att myndigheterna får ett bra tillfälle att se over hur de samlar in, lagrar och sprider data. Här har jag några tips för hur olika sorters transparens bör definieras, och dessutom hur öppnande bör gå till (mer om det till intresserade).

Patrik Fältström tar upp frågan hos Mindpark att den data som samlats ihop med offentliga medel måste vara öppet för allmänheten. Det är en sympatisk tanke av Patrik Fältström, nog rätt väg att gå.

Då gäller det att få processerna rätt från början; hur sköts upphovsrätten till de tjänster jag skapar av myndigheters data, hur blir öppenhet med data något finns med i utformningen från början, hur samordnas informationen som en tredje part skapat upp bakåt till medborgarna? Här finns också råd till intresserade.

Så är jag lite orolig att Web 2.0 idén inte är populär hos de myndigheter som har mycket och värdefull data, för att de tänkt att använda data som affärsdrivande verk, och ta ut avgifter. Notera att det finns argument för att avgifter kan vara rätt väg. Några av dem argumenten gäller demokratin.

Det är en klurig konflikt. Risken finns att arbetet med e-förvaltningen hamnar i att återuppfinna internet på nytt.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

Intressant

Inga kommentarer:

Europe between zombie companies and toxic positivity

The increase in zombie companies, the fact that state budgets run large deficits even in booms and weak productivity increases in business w...