tisdag 9 februari 2010

Öppna upp med e-förvaltningen

Jag skriver artikeln Öppna upp med e-förvaltningen i Liberal Debatt nummer 5, 2009. Artikeln baseras på min rapport om E-demokrati.

Elektronisk förvaltning handlar om att vidareutveckla offentlig förvaltning med hjälp av informationstekniken. President Barack Obama har satsat stort på att försöka effektivisera och öppna den amerikanska staten genom e-förvaltning.

Att medborgarna interagerar med myndigheterna på nätet är dels för att modernisera den offentliga förvaltningen, dels för ökad effektivitet och automatisering då stora pensionsavgångar väntar, samtidigt som man kan bibehålla och förbättra servicen till medborgarna till lägre kostnad. Nu diskuteras e-förvaltning även i Sverige, både för de myndigheter som använder it mest i E-delegationen och i kommunerna och landstingen.

Kopplingen mellan bättre e-förvaltning och stärkt demokrati är inte automatisk. Effektiva tjänster betyder inte alltid bättre medbestämmande. När Danmark upprättade digitala tjänster utgick man ifrån att medborgarna inte känner till hur myndigheterna är uppbyggda och uppbyggnaden inte intresserar dem. Medborgarna ser i stället till sin egen situation, sina egna möjligheter och sina egna problem. Samtidigt både kan och vill en stor och ökande andel av befolkningen använda sig av digital självbetjäning.

Borgerguiden guidar till det offentliga Danmark och ger en överblick över politik, lagar och myndighetsbeslut. Portalen för enkelt över till de relevanta sajter där man kan finna information. Sajten kan anpassas till individens behov, så att man kan få del av samlade tjänster för en funktion (bostad, barn, pension och så vidare). Det är när medborgare hittar rätt, kan få hjälp att formulera sig och självständigt köra demokratins system som det fungerar.

Chattrum, bloggar, e-postlistor; alla uppstod utan planering och kopplar till social samverkan på nätet. På samma sätt som denna samverkan skapade en naturlig nätkultur, kan e-förvaltningen skapa en naturlig grund för demokratin på 2010-talet. Medborgaren måste sättas i centrum genom en smidig och användardriven utveckling. ­E-förvaltning får inte handla om att slippa ha med medborgaren att göra, med ett ansikts- och interaktionslöst gränssnitt mot medborgaren.

Kostnaden för att införa e-förvaltning kan tyckas vara låg, då it-verktygen i sig inte verkar vara den stora kostnaden. Men kostnaden för att införa och upprätthålla ett nytt arbetssätt och en ändrad organisation är inte lika tydlig.

Det är viktigt att ha egen personal för att upprätthålla kontinuitet, kompetens och drift. Faran är att det försvinner om en övervägande del hanteras med hjälp av utomstående konsulter.

Transparens handlar mer om hur öppenhet uppnås, snarare än vad som skall specifikt vara öppet. Process, inte produkt, bör stå i fokus. Det kan vara svårt om inte myndigheterna vet vad de vill göra. Då gäller det att få processerna rätt från början; hur sköts upphovsrätten till de tjänster jag skapar av myndigheters data, hur blir öppenhet med data något finns med i utformningen från början, hur samordnas informationen som en tredje part skapat upp bakåt till medborgarna?

Det är ingen lätt uppgift, tecken finns att president Barack Obama i sin strategi för e-förvaltning håller på att binda upp sig till för mycket till särintresset Google och snarare stänger transparensen. Fokus på hur e-förvaltningen öppnas gör att myndigheterna får ett bra tillfälle att se over hur de samlar in, lagrar och sprider data.

Tiden är knapp och risken är att en digital klyfta fördjupas i samhället. Samtidigt ger it en möjlighet till en ny offentlighet som är interaktiv, relativt enkel att delta i och obehindrad av tid och rum. Samma genomslag som vi har sett på arbetet, i handeln, för bank över internet, online-tidningar och för att chatta/mejla med vänner och familj borde vi kunna uppnå inom demokratin.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , ,

Intressant

Inga kommentarer:

Europe between zombie companies and toxic positivity

The increase in zombie companies, the fact that state budgets run large deficits even in booms and weak productivity increases in business w...