söndag 13 juni 2010

Genpatent är bra

En nyligen avkunnad dom har hyllats som en väg att avskaffa mänskliga gener patent. Men en närmare titt visar att avskaffandet av genpatent förmodligen skulle vara ett stort misstag.

Henrik Brändén har varit toppen för vetenskapsbloggosfären. Kunnigt och entusiastiskt har han lyft bloggandet om genetiken och biotekniken till en helt annan nivå. Och inte bara det, Henrik pushar oss andra till att lyfta oss flera snäpp. Det är mycket lättare att ta upp komplicerade frågor och vidareutveckla än att bara lägga upp Twingly-länk till TT-artikeln på tidningens site.

Nu lyfter Henrik Brändén upp frågan om genpatent, det är åter företaget Myriad som är uppe till debatt. Henrik kritiserar genpatenten.


Inga lysande tider inom biotech och läkemedelsvärlden, men vi kanske upplever en medicinsk guldålder.

Den 29 mars, fällde en federal domstol sju patent som ägs av företaget Myriad Genetics och University of Utah Research Foundation. Patenten ger sin ägare ensamrätt att kommersialisera vissa bitar av DNA. De involverade två gener, BRCA-1 och BRCA-2, som muterade ofta signalerar en påfallande höjd risk för en aggressiv form av bröst-och äggstockscancer. Dessa och andra patent ger Myriad ett monopol på försäljning av diagnostiska test i screeningen av BRCA-1 och BRCA-2 mutationer. Detta monopol har varit en källa till kritik från patienter, läkare, akademiker och andra.

Domstolens beslut bröt etablerad praxis vid amerikanska patentverket och för de flesta andra länder som Kanada, Japan, och de flesta av Europeiska unionens medlemsnationer. Tvisten långt ifrån över. Myriad planerar så klart att överklaga till den federala appellationsdomstolen, och avgörande allmänt i slutänden i Högsta domstolen.

Genpatent ger möjligheten att motivera dyr forskning och utveckling. I boken Som egenmäktiga gudar berättas mer om forskningens barndom, men i sammanhanget kan Genentech och Herceptin nämnas.

Myriad har spenderat hundratals miljoner dollar på att utforska och validera relationerna mellan ett brett utbud av BRCA-mutationer och förekomsten av bröst-och äggstockscancer. Företaget har spritt forskningsresultaten till läkare så att de kan tala om för patienterna varför de ska kontrolleras för BRCA-mutationer.

Kritikerna av genpatent brukar ha tre argument. En är att de flesta, om inte alla genpatent, är ren information; en rad skrivelser som består av en DNA-sekvens; och ren information kan aldrig patenteras. Men amerikanska patentbyrån har sagt att, "även om beskrivande sekvensieringsinformation i sig är inte patenterbart, så är en ny och användbar isolerad DNA-förening som beskrivs av sekvensen berättigad till patent". På ärans och hjältarnas rena språk, genpatent för molekyler som inte förekommer i naturen, även om de innehåller delar av naturligt förekommande DNA.

En annan invändning är att genpatent begränsar forskningen, även om många av de viktigaste genpatenten faktiskt ägs av universitet och andra ideella organisationer.

Den tredje invändningen är att patentbaserade monopol på diagnostik hindrar patientens tillgång med höga priser eller orimliga restriktioner på vem som får utföra diagnostisk.

Myriad- domen tar inte upp de sista frågorna, eftersom domaren ansåg att genpatent i sig är patenterbara oavsett deras praktiska effekt. Men de har undersökts av amerikanska vetenskapsakademien NAS. Två undersökningar av forskare på uppdrag av NAS visade inga bevis för att forskningslabben var begränsade av gen patent. Baserat på denna och andra uppgifter, så drog en 2006 NAS- rapport 2006 slutsatsen att det finns få bevis för att genpatent är dåliga för forskningen.

I själva verket så är forskare sällan oroade för vad som är patenterat eller inte. För i själva verket är ju rättsfall som det här med Myriad sällsynta! Om genpatent var riktigt dåliga och farliga borde väl bioteknikindustrin och läkemedelsindustrin så i rättssalen konstant? Tidskriften Science hade en översiktsartikel 2008 med bara sex rättsfall om diagnosmetoder och genpatent. Alla ogillades, eller så hade domen liten eller ingen effekt på hur forskningen bedrevs.

Nature skrev i sin ledare den 26 mars ifjol att de hemska förutsägelserna om att patent skulle lamslå forskningen måste ses med skepsis på båda sidorna av Atlanten. Priserna på patent-baserade tester är inte genomgående högre för testerna utan patent.

Förutom att Myriad ställt upp med information har de också visat hur flexibla licensavtal kan vara, där testanläggningar fått praktiskt taget fått obegränsad tillgång.

Kostnaden för att tillåta genpatent har varit lägre än förväntat. Fördelarna, med att ge den trygghet och regelbundenhet som krävs för öppenheten på marknaden, har varit stora.

Lite väl ofta har vi väl gått på läkemedelsindustrin med den orättvisa frasen What have you done for me lately?Skicka en kommentar

Transhumanism - åldrande och AI, kryonik och nootropika

Jag gästar den 18 juli podden Heja Framtiden för att tala om transhumanismens frågeställningar kring liv, död och åldrande, kryonik och ...