söndag 24 juni 2012

VoltAir sparar energi smart

VoltAir System är ett koncept för luftbehandling som är riktigt intressant när det gäller energieffektivisering.

Intelligenta elnät är en av förutsättningarna för morgondagens energi. Genom IT och styrsystem blir det möjligt att bestämma mer noggrannt hur elen används. Tidigare kom elen från stora centraliserade kol- och kärnkraftverk, som täckte hela länders behov. Om nu sol, vind och vatten skall användas, så kommer elproduktionen att vara utspridd på många olika ställen. Sker ett bortfall måste det snabbt kunna kompenseras lokalt, antingen genom lokal produktion eller genom en lokal sänkning av energiåtgången.

Jag talar med Calle Rosenqvist på VoltAir System. Hur ser det ut med dagens system? Aggregaten är en kortströms värmeväxlare som ger 90 procents temperaturåtervinning. Numer är energin av de största utgifterna. Tidigare var energipriset för lågt, säger Calle, det var inte intressant för fastighetsägarna att förnya. Nu finns fördelarna av högre marknadsvärde samt lägre installations- och driftkostnader som lockar.Tekniken har i mycket funnits med sedan början av 1900-talet, men det avgörande har varit att nya material har kunnat göra systemen enklare och mer robusta. Då har det varit möjligt att få en högre verkningsgrad och med färre rörliga delar.

Boverkets krav blir striktare, med kravet på 110 kWh/km2, där Calle säger att VoltAir kan halvera energiåtgången utan att höja den totala byggkostnaden. Calle Rosenqvist berättar om byggandet av Norra Djurgårdsstaden, där VoltAir System fått Stockholms stads uppmärksamhet.

”Nu kommer den stora utmaningen. Vi måste ta oss an det vi redan byggt”. Det är konverteringen av miljonprogrammet, 70 procent av bostadsbehovet, som Calle tänker på. Här finns 33 miljarder kronor att tjäna bara på luftbehandling, enligt SABO.

Läs även andra bloggares åsikter om , , ,

Intressant

E-sport den nya folkidrotten och publikfavoriten?

E-sport kan bli din nya hobby för din hemester. Dataspel har vuxit under Covid-19 pandemin. Faktiskt så ligger i Sverige branschens omsättni...