fredag 22 juni 2012

Finanskrisen späder ut homeopatin

Homeopati är den alternativa medicinens flaggskepp, den har en historisk bakgrund som skolmedicinen och har en avancerad terminologi som låter vetenskaplig. Fast den där historiska bakgrunden tenderar att ändra sig ibland, och de vetenskapliga bevisen är ju minst sagt rätt skrala.

I Storbritannien, Frankrike och Tyskland finns legitimerade läkare som verkar som homeopater. Kändisar, politiker och även filosofer som Peter Sloterdijk har uttalat sitt stöd för homeopati.

Här i Sverige så är homeopatins ställning ganska svag i samhället, definitivt placerad i facket för alternativmedicin. Intressant nog klassas homeopati i Sverige som friskvård och därmed avdragsgill, till skillnad från läkemedel.

Tyska Der Spiegel skriver att den ekonomiska krisen verkar avgöra debatten kring homeopatin. Den vetenskapliga har varit avgjord sedan länge, men ett av skälen till att homeopatin haft en relativt stark ställning har varit att de som köpt de utspädda preparaten fått ersättning för dem från sjukkassorna.

I de stora inbesparingarnas spår så dras dessa ersättningar in. Sjukkassorna är rädda att det skall ta bort höginkomsttagare som solidariskt betalat in och fått ersättning genom att få homeopatiska preparat utskrivna. Det är guldkanten för de egentligen relativt friska.

Problemet med homeopatin är den fått ett stöd i en tid då många läkarbesök sker för svårbestämda småkrämpor kopplade till livsstilen, där läkare inte kan föreskriva så mycket. Där har homeopatin snarast haft ett mer auktoritärt patientbemötande.

Det är en lycklig utveckling att fler får upp ögonen för alternativmedicinens problem, men det hade varit bättre om det skett genom en ordentlig debatt kring dess vetenskaplighet, förmåga att bota och hur läkekonsten kan ta förbättra kring de problem som fick patienter att gå till den.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Intressant

Tillförsikighetsprincipen — rätt värdering av framtiden?

Är det bättre att undvika de sämsta utfallen eller att uppnå de bästa utfallen? Tillförsiktighetsprincipen (“the proactionary principle”) fö...