måndag 4 februari 2013

Tillräckligt död?

Antalet patienter som överlever en allvarlig hjärnskada har ökat dramatiskt de senaste åren. En studie gjord av forskare i Belgien och USA har studerat patienter med allvarliga hjärnskador som vaknat upp ur koma. Genom resonanstomografi såg forskarna två olika mönster av hjärnaktivitet som hos friska. Det är möjligt för vissa hjärnskadade att kunna bearbeta information de får från omvärlden. Resultatet kan betyda nytt hopp för att kommunicera även med djupt medvetslösa.

Det är möjligt att begreppet hjärndöd (numer kallat hjärninfarkt) kan behöva undersökas mer noggrant. Hjärninfarkt är när hjärnfunktioner är oåterkalleligt utsläckta, och ersatte hjärtdöden i Sverige 1988, efter en hård debatt. Hjärtdöd betyder att personen betraktas som levande om hjärtat fortfarande slår. Det ny dödsbegreppet var avgörande för att transplantationskirurgin och organdonationer skulle slå igenom på bred front. Alla länder införde inte hjärndödsbegreppet på samma sätt, i Storbritannien räcker det med avsaknad av hjärnstamsfunktion för att dödförklaras, snarare än fullständig hjärninfarkt.

Troligen kommer mer forskning att visa på att medvetslösa har mer hjärnaktivitet än vetenskapen tidigare trott, helt enkelt då läkarvetenskapen gör det möjligt att mäta lägre och lägre nivåer. Hjärnaktivitet behöver inte betyda att patienten är medveten om sin omgivning och kan uppfatta den, så frågan kring hjärndöden kommer fortsatt att vara etiskt kontroversiell. Gränsen mellan levande och död blir mer av en uppfattningsfråga, är personen tillräckligt död i andras ögon?

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

Intressant

Svenska kan tvingas till DNA-test i London

Den 5 september 2007 skriver Realtid.se om att en av Storbritanniens mest erfarna hovrättsdomare kräver nu att myndigheterna upprättar ett h...