fredag 8 februari 2013

Om framtidens skogsbruk

Vilka trender kan vi se påverka svenskt skogsbruk? I Dagens Industri den 1 februari 2013 medföljer bilagan Framtidens skogsbruk - för hållbar tillväxt. I bilagan har jag skrivit följande artiklar:

  • Ett effektivare skogsbruk. Sveriges som skogsnation står inför många alternativ i spåren av förändringar och hårdare konkurrens. Det kan ge ett än mer uthålligt skogsbruk.
  • Skogens övervakare, drönaren.
  • Trä, en massa mer än papper. Förädling av trä till nya material och användningsområden tar till vara materialets formbarhet, miljövänlighet och ekonomiska potential.
  • Hållbart i skogen på kort och lång sikt. En bit mark för vindkraft eller att ta vara på spillet efter avverkningen visar att det kortsiktiga kan lösa långsiktiga energifrågor.
  • Kunskapslyft i skogen. I en omvälvande tid för skogsbruket behövs både mer och bredare kunskap, både om teknik, ekologi och om det sociala.

Användardata bortom Facebooks integritetsparadox

Hur borde integriteten utveckla sig efter att Mark Zuckerberg vittnat inför kongressen i Washington DC? Vilka är rimliga lösningar på hur a...