fredag 8 februari 2013

Om framtidens skogsbruk

Vilka trender kan vi se påverka svenskt skogsbruk? I Dagens Industri den 1 februari 2013 medföljer bilagan Framtidens skogsbruk - för hållbar tillväxt. I bilagan har jag skrivit följande artiklar:

  • Ett effektivare skogsbruk. Sveriges som skogsnation står inför många alternativ i spåren av förändringar och hårdare konkurrens. Det kan ge ett än mer uthålligt skogsbruk.
  • Skogens övervakare, drönaren.
  • Trä, en massa mer än papper. Förädling av trä till nya material och användningsområden tar till vara materialets formbarhet, miljövänlighet och ekonomiska potential.
  • Hållbart i skogen på kort och lång sikt. En bit mark för vindkraft eller att ta vara på spillet efter avverkningen visar att det kortsiktiga kan lösa långsiktiga energifrågor.
  • Kunskapslyft i skogen. I en omvälvande tid för skogsbruket behövs både mer och bredare kunskap, både om teknik, ekologi och om det sociala.

Dataspelsberoende: WHO, moralpaniker och global folkhälsa

Av Александр Мотин - Eget arbete, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=30614518 Världshälsoorganisationen WHO ...