torsdag 9 maj 2013

Kemikalierna och faran med risker


Det var lättare förr. Olyckan i Bhopal, Sevesokatastrofen och BT Kemi-skandalen i Teckomatorp var synliga hot mot hälsa och miljö. Synen av frätskador från stinkande gifttunnor utställda av skumma företag har blivit ovanlig i Europa. Nu gäller det att väga faror mot risker med kemikalierna.

Idag handlar kemikaliehotet om mycket låga doser i vardagliga produkter som kläder, mat och nappflaskor. Vi utsätts dagligen för hundratusentals olika kemikalier. Det är troligt att du har ämnen som pcb och ddt i blodet och mätbara mängder av arsenik, cyanid och koloxid i kroppen. Är det farligt att ftalater, dioxiner, tungmetaller och perfluorerade ämnen finns i vår närhet? C-vitamin är väl nyttigt, men tillsats E300?

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Intressant

Svenska kan tvingas till DNA-test i London

Den 5 september 2007 skriver Realtid.se om att en av Storbritanniens mest erfarna hovrättsdomare kräver nu att myndigheterna upprättar ett h...