torsdag 9 maj 2013

Kemikalierna och faran med risker


Det var lättare förr. Olyckan i Bhopal, Sevesokatastrofen och BT Kemi-skandalen i Teckomatorp var synliga hot mot hälsa och miljö. Synen av frätskador från stinkande gifttunnor utställda av skumma företag har blivit ovanlig i Europa. Nu gäller det att väga faror mot risker med kemikalierna.

Idag handlar kemikaliehotet om mycket låga doser i vardagliga produkter som kläder, mat och nappflaskor. Vi utsätts dagligen för hundratusentals olika kemikalier. Det är troligt att du har ämnen som pcb och ddt i blodet och mätbara mängder av arsenik, cyanid och koloxid i kroppen. Är det farligt att ftalater, dioxiner, tungmetaller och perfluorerade ämnen finns i vår närhet? C-vitamin är väl nyttigt, men tillsats E300?

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Intressant

The road leaving Mont Pelerin is the road leading to renewal

Read the article  The road leaving Mont Pelerin is the road leading to renewal on Medium on the future of free market and liberal ideas. ...