onsdag 19 juni 2013

Förbjud förbud

Den professionella boxaren Frida Wallberg hamnade i koma på sjukhus efter en knock out i ringen. Då kom kraven på att professionell boxning åter skulle förbjudas.

Vi vet inte om Frida Wallberg verkligen gick i koma på grund av slagen. Slagen från motståndaren Diana Prazak verkar inte vara tillräckligt hårda, för att ha knockat Wallberg så. Har skadan koppling till hennes boxning? Är det en tidigare skada som kan ha gått upp? Hjärnskador kan vara komplicerade och ha många olika anledningar. Anledningen till kollapsen borde utredas för allas skull, inte minst Frida Wallbergs. 


Det är relativt få fall med mycket allvarliga hjärnskador som kräver neurointensivvård inom idrotten. Antalet fall av hjärnskakningar eller mild traumatisk hjärnskada (mTHS) har ökat, men det beror på att neurologin är mycket bättre på att upptäcka hjärnskador, även sådant som tidigare inte hade uppmärksammats. Elitidrott är hälsovådligt, något av det skadligaste man kan utsätta kroppen för. Boxning är en farlig sport, men idrottsmedicinens framsteg gör den allt mindre farlig.


Det vet alla, och med tanke på skadefrekvensen i andra vanligare idrotter än professionell boxning borde alltså mer populära idrotter som ishockey, ridning och fotboll förbjudas. Särskilt på motionsnivå, inte minst då skadorna ökar genom trenden att motionärer försöker träna på en alltför hög nivå med allt för höga ambitioner.


Den skada vi bör se över är samhällets kostnader av förbudsivern, som David Allen Green pekar på i The New Statesman. Förbud får inte en företeelse att bra försvinna i tomma luften. Förbud måste upprätthållas av lagen och kan i sig själva orsaka skador. De många otydliga lagar som stiftats för att "sända signaler" visar att många lagar inte har ett bra övervägande bakom sig. Ju fler förbud som inte går att upprätthålla, ju svagare blir lagstiftningen som helhet.


Om inte proffsboxningen legaliserats hade den inte kunnat göras mindre skadlig. Det sägs att boxning inte är en del av ett "modernt samhälle", vad nu ett sådant är, frasen används mest för att förbudsförespråkaren inte vill avslöja sin värdegrund. Snarare pekar det på att vi har ett intolerant samhälle som inte kan hantera sina problem rationellt.


Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,


Intressant

Svenska kan tvingas till DNA-test i London

Den 5 september 2007 skriver Realtid.se om att en av Storbritanniens mest erfarna hovrättsdomare kräver nu att myndigheterna upprättar ett h...