lördag 15 juni 2013

Forskningen leder vägen till innovation

Vilka områden är ledande inom svensk forskning? I Dagens Industri den 13 juni 2013 medföljer bilagan Forskning i framkant, innovationer för tillväxt. I bilagan har jag skrivit följande artiklar:

  • Forskningssamverkan vidgar vyerna. Samverkan är viktigt för forskning och näringsliv i Norden såväl som i Sverige. Hur ser samarbetet ut för dem som haft möjlighet att se båda sidorna?
  • Materialforskningen i ny form. Forskningen pusslar ihop material med nya egenskaper, atom för atom. Keramer är ett viktigt område där materialvetenskapen stöps om.
  • Material under utveckling.
  • Integrering effektiviserar, profilintervju.
  • Life science, från hantverk till industri. Forskningen försöker att bättre förstå de biologiska faktorerna bakom sjukdomar för att utveckla mer exakta och anpassade behandlingsformer.

Användardata bortom Facebooks integritetsparadox

Hur borde integriteten utveckla sig efter att Mark Zuckerberg vittnat inför kongressen i Washington DC? Vilka är rimliga lösningar på hur a...