lördag 15 juni 2013

Forskningen leder vägen till innovation

Vilka områden är ledande inom svensk forskning? I Dagens Industri den 13 juni 2013 medföljer bilagan Forskning i framkant, innovationer för tillväxt. I bilagan har jag skrivit följande artiklar:

  • Forskningssamverkan vidgar vyerna. Samverkan är viktigt för forskning och näringsliv i Norden såväl som i Sverige. Hur ser samarbetet ut för dem som haft möjlighet att se båda sidorna?
  • Materialforskningen i ny form. Forskningen pusslar ihop material med nya egenskaper, atom för atom. Keramer är ett viktigt område där materialvetenskapen stöps om.
  • Material under utveckling.
  • Integrering effektiviserar, profilintervju.
  • Life science, från hantverk till industri. Forskningen försöker att bättre förstå de biologiska faktorerna bakom sjukdomar för att utveckla mer exakta och anpassade behandlingsformer.

Svenska kan tvingas till DNA-test i London

Den 5 september 2007 skriver Realtid.se om att en av Storbritanniens mest erfarna hovrättsdomare kräver nu att myndigheterna upprättar ett h...