söndag 16 december 2012

Vad gör en ingenjör framgångsrik?

Vilka trender kan vi se påverka arbetsmarknaden för ingenjörer? I Dagens Industri den 14 december 2012 medföljer bilagan Framgångsrik ingenjör, kompetensen bygger samhället. I bilagan har jag skrivit följande artiklar:

  • Materialet för drömmarnas stad. Samhällsplanering handlar om att ge förhoppningar om framtiden en fast form.
  • Nanoteknik - stadens minsta byggsten.
  • Det svenska IT-undret blir självmedvetet. Svenska IT-företag är fortfarande framstående. Framtiden ligger i att bli än smartare genom anpassning och autonoma system.
  • Liv och teknik samverkar. Medicin är en djupt teknisk vetenskap och konst. Utan teknik står läkarkonsten ofta maktlös även om det främst är människokännedom, integritet, omdöme och medicinsk kunskap som betonas.
  • Vitrolife vinner SwedenBIO Award 2012.
  • Fånga chansen som ingenjör. Det råder i dag brist på erfarna civilingenjörer enligt Statistiska Centralbyråns (SCB) Arbetskraftsbarometer 2011.

Transhumanism och Posthumanism, framtidens filosofi

Transhumanism och posthumanism, är det framtidens filosofi? Vilken syn kommer mänskligheten att ha på teknik, samhälle och natur? Står ...