torsdag 15 november 2012

Framtidens sex

Debatten om sexualitet är fortfarande fixerad vi de rätt strikta kategorierna manligt och kvinnligt. Debatten om framtidens sexualitet kommer att se ut är rätt förutsägbar. Ett tidigare inlägg tog upp vad sex är till för: syftet är att främja könskriget.

I den här radioessän tar jag upp hur framtidens sex kommer att se utDet är fortfarande en het fråga om föräldrar ska få välja kön på sina barn, att äldre människor i allt högre grad bevarar en könsdrift är också en känslig fråga.

Diskussionen om att välja vilket kön som man vill vara är väletablerad, däremot är asexualitet - att inte vilja tillhöra ett kön fortfarande kontroversiell och laddad med konflikt. Att konflikten inte brutit ut beror nog på att de asexuella är så få till antalet, än så länge.

Grunden i konflikten om sexualiteten på 2010-talet rör förstås autenticiteten. Sexualiteten uppfattas idag som ett naturligt, spontant och känslomässigt område i livet. Att sex skildes från kärlek på 60-talet är fortfarande lite laddat, att sex och fortplantning skiljs åt i vår samtid har mildrats då barnafödande i vilket fall som helst gick in i livets mer planerade områden.

Människor har alltid försökt skräddarsy relationer efter ekonomiska och sociala faktorer, men sexualiteten är däremot ny för samma omsorg. Kär genom ett piller? Bara möta sin partner på internet? Upplevelsen att sex är rätt oviktig? Reaktionen från intervjuaren i klippet nedan är rätt vanlig. En brist på diskussion kring framtidens sex inte att tränga undan det. Det går inte över med tiden, det är inte bara en fas.Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , ,

Intressant

D10 – an alliance of democracies?

For a long time, the idea of “A League of Democracies” has been suggested.  How could it influence world politics? Could 2021 be the year wh...