onsdag 21 november 2012

Desertec: skiner ännu solenergin?

Solenergi projektet Desertec borde väl ha goda förutsättningar för att lyckas? Jag intervjuade tidigare Jonathan Walters på Världsbanken om sol i Sahara.

Nu rapporterar tidskriften Der Spiegel om att Desertec har fått stora problem med att få ihop sin budget på 560 miljarder euro. Intressenter drar sig tillbaka. Problemet är skattemedlen som Der Spiegel tar upp och svårigheten med att bygga i länder som Algeriet, Marocko och Tunisien.

Solenergins problem understryker det som blivit tydligare efter de stora investeringar som gjort i förnyelsebara energikällor det senaste årtiondet: de är för dyra att producera jämfört med fossila bränslen. Satsningarna handlade inte bara om att vara klimatsmart, utan också att många räknade med att fossila bränslen skulle bli mycket dyrare på 10-talet. Skatter och avgifter drev på den observationen. Solpaneler kan ha blivit billigare att tillverka, men det har även olja och skiffergas.

Tanken att höja priset för kol, olja och gas tills att vind och sol kan konkurrera har inte riktigt fungerat som det skulle. Oavsett hur dyrt alternativet är, så måste man i slutändan göra uppfinningarna och implementera innovationerna.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Intressant

Tillförsikighetsprincipen — rätt värdering av framtiden?

Är det bättre att undvika de sämsta utfallen eller att uppnå de bästa utfallen? Tillförsiktighetsprincipen (“the proactionary principle”) fö...