söndag 18 november 2012

Har du koll på KOL?

Har du känt dig andfådd på sistone? Kommer det mycket slem när du hostar? Märker du att din kondition försämras och att du allt oftare blir stillasittande? Om du röker är det klokt att gå till din vårdcentral och be om att testas för KOL.

KOL, kroniskt obstruktivt lungsjukdom, är snart den tredje vanligaste dödsorsaken i världen. Kjell Larsson påpekar att det inte skulle behöva vara så. Larsson är professor och enhetschef vid enheten för lung- och allergiforskning vid Institutet för miljömedicin på KI och har gett ut boken KOL, det går att behandla.

”KOL är underdiagnosticerat på vårdcentralerna”, när patienter uppger att de är trötta och lätt bli andfådda tolkas det som vanliga ålderstecken. Då symptom för KOL i ett tidigt skede liknar astma (en annan vanlig obstruktiv lungsjukdom) så kan KOL förväxlas med astma. ”Spirometriundersökningar är viktiga för att diagnosticera KOL, men det är inte alltid vårdcentralerna använder dem”, många fall av tidig KOL skulle kunna upptäckas då. I en spirometriundersökning andas patienten i en apparat som mäter lungornas kapacitet.

WHO slår fast att tobaksrökning är den absolut vanligaste orsaken till KOL. I Sverige finns omkring 600.000 -700.000 sjuka och sjukdomen bryter oftast ut efter 45 års ålder efter 30-50 års rökning. Ungefär hälften av alla rökare drabbas av KOL. Arvet kan också påverka. Omkring en på 1600 har en ärftlig brist på äggviteämne, påpekar Larsson. För dessa kan KOL bryta ut redan före trettioårsåldern.

”Det är aldrig försent att sluta röka”, KOL går inte att bota men rökstopp, mer motion, sjukgymnastik och bättre kost minskar symtomen och höjer livskvaliteten. Medicineringen liknar den mot astma och bygger på läkemedel som framförallt ska andas in. Då används luftrörsvidgare som Spiriva och beta-2 stimulerare som Onbrez. Det bästa är om kombinationsläkemedel ges, så att det blir lättare att hålla reda på behandlingen.

Får andra än rökare KOL? ”Gruvarbetare, folk i tredje världen som eldar inomhus, så internationellt är inte KOL relaterat till rökning hos kvinnor som här i Sverige”

KOL är en sjukdom att ta på allvar. För de flesta som slutar röka är det en lindrig sjukdom och det går att leva ett fullt normalt liv, ”ju fler som testar sig för KOL tidigt, desto fler går att rädda och desto bättre blir livskvaliteten för de sjuka”.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Intressant

Överväg konstgjorda surrogatmödrar

Överväg konstgjorda surrogatmödrar. P-piller och abort är självklara. Nu är tiden inne för nästa steg, den artificiella livmodern. Läs mer i...