torsdag 25 mars 2010

00-talet: Det osäkra decenniet då vi sökte efter status och lyx

Jag recenserar boken Noll Noll- decenniet som förändrade världen, redigerad av Tobias Nielsén och Anders Rydell i Östgöta Correspondenten den 4 januari 2010 i artikeln 00-talet: Det osäkra decenniet då vi sökte efter status och lyx.

"Noll Noll - decenniet som förändrade världen". Bonuskultur, deltagarkultur, lyx, mat, allvar, pretention ... De gångna tio åren sammanfattas i en ny bok. Och domen är hård.

Vi vill leva i en tid då något speciellt händer, något som framtidens historieböcker kommer att nämna. Boken Noll Noll sammanfattar vad som var viktigt, unikt och nytt med 00-talet. Redaktörerna Tobias Nielsén och Anders Rydell har samlat femton av landets bästa skribenter för att täcka upp så skilda områden som politik, internet, litteratur, fotboll, familj och mode.

Det är alltid svårt att fånga en tidsanda så nära inpå. 00-talet upplevdes som en tid avgränsad av terrordådet den 11 september 2001 och börspaniken den 15 september 2008, som satte punkt för tillväxt och konsumtion.

Krisen efter IT-bubblan sköts på framtiden med billiga krediter och krisåtgärder. Av detta följde att konsumtionen ökade, inte bara av varor, utan också av idéer. Nu började 00-talets bonuskultur driva fram risktagande. Det nya var att bli entreprenör och aktieägare.

IT förändrade oss till en deltagarkultur, där amatören kom fram. Samhället styrdes för mindre än tio år sedan av en elit, nu har spelplanen jämnats ut. Bloggarna gav en dialog och samhörighet som expertkommentatorerna inte kunde ge med sina snabba svar på komplexa frågor.

Lyx blev folkligt, alla skulle ha skamligt exklusiva konsumtionsvanor. Billig finansiering gjorde att alla hade råd. Följden blev att lyx förlorade i status.

Du är vad du äter, och kosten markerar både samvete och pengar. Mat blev konst, och det blev viktigt för medelklassen att ha ingående kunskaper om råvaror och matkultur. Bondens telefonnummer skrevs på kycklingens förpackning.

Allvar, pretantioner och substans kom tillbaka i kulturen, fast som modetillbehör för att uttrycka status. Litteraturen var upptagen med formen, eller med att uttrycka sanningen med en närmast brutal uppriktighet.

Noll Noll visar hur hemmasnickaren, hemmaförfattaren och hemmakocken formades. Målet var att stärka sitt varumärke med hjälp av statusmarkörer, istället skapades osäkerhet. Hur skall en individ vara bäst på allt? Man bygger på fasaden, alla skall titta, men ingen tittar eller förstår. Man skall vara unik, men vem ska man mäta sig mot?

Vi får i boken en inblick i 00-talets bykänsla. Den visar västerländsk lyxkonsumtion som kanske den sista gemensamma kulturyttringen. Det globala perspektivet är inte tydligt, men finns med. Kriget mot terrorismen och klimathotet tas inte upp, även om de påverkar i bakgrunden. Ett eget kapitel om dessa frågor hade kompletterat boken.

Det giriga 00-talet? Bokens dom är något hård, kanske snarare det osäkra 00-talet. Varför ville vi ha mer? Därför att många sökte tryggheten i saker och identiteter inför de stora förändringarna i omvärlden.

Noll Noll är genom det breda anslaget något spretig, men greppet fångar upp tidsandan. Boken kan upplevas som smal, då den tycks visa ett 00-tal från ett yngre medelålders 08-perspektiv. Andra generationer och andra delar av Sveriges delaktighet i 00-talet synliggörs mindre. Skribenterna är skickliga och insatta på sina respektive områden och läsningen är underhållande och informativ.

Tio saker att ta med in i 10-talet

  • Finanssmälta; ekonomisk kollaps efter brist på förtroende

  • SMS-lån; sätt att dyrt finansiera dyr konsumtion

  • Emo; innerlighet utan ansvar

  • Poweryoga; kombinera mental och fysisk träning

  • KBT; lösa problemen istället för att söka orsakerna

  • PK-maten; rättvis och ekologisk mat utan att ändra konsumtionen

  • Dieter; för att späka kroppen till skönhet

  • Härskartekniker; används för att hacka makten

  • Sociala medier; söka identitet och grupptillhörighet

  • Fashionista; självbespegling

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , ,

Intressant

Inga kommentarer:

E-sport den nya folkidrotten och publikfavoriten?

E-sport kan bli din nya hobby för din hemester. Dataspel har vuxit under Covid-19 pandemin. Faktiskt så ligger i Sverige branschens omsättni...