torsdag 25 mars 2010

Som egenmäktiga gudar

Teknik uppstår inte i ett vakuum utan påverkas av det samhälle där den utvecklas och av den bild som skapas i den offentliga debatten. Dagens genteknik influerades i stor utsträckning av debatten under 1970- och 80-talen. Har det offentliga samtalet om gentekniken förändrats sedan dess?

Boken Som egenmäktiga gudar, den svenska debatten om gen-och bioteknik på 1970- och 80-talen befarar att vi återigen är på väg in i en onyanserad debatt och efterlyser i stället ett sansat samtal om de grundläggande värderingarna.

Vill vi förhindra utvecklingen av bättre mediciner för personer med diabetes, blödarsjuka och dvärgväxt? Vill vi förhindra utvecklingen av vitaminberikade grödor som kan förhindra bristsjukdomar i tredje världen? Vill vi motarbeta att liv kan räddas genom organtransplantationer från djur?

Beror dagens farhågor om gentekniken på bristande kunskaper – eller på värderingar som tar avstånd från gentekniken? Som egenmäktiga gudar är en tankeväckande bok som inte bara handlar om 70- och 80-talens debatt om genteknik, utan om moderna sägner och vår rädsla för förändringar.

Nominerad till Sir Anthony Fisher Memorial Award 2004

Recensioner:

Svenska Dagbladet den 9 mars 2002

Kristdemokraten nummer 11, 2002

Bibliotekstjänsts Böcker & AV-media nummer 10, 2002

(I boken)... refereras till litteratur om forskningsetik, genetisk ingenjörskonst, strömningar inom miljödebatten och olika natursyn på ett rappt och klart språk

Världen Idag den 2 augusti 2002

... ett förtjänstfullt bidrag till perspektiv på denna debatt

Handelskammartidningen nummer 2, 2003

Boken är mer än en sammanställning av en debatt. Det rör sig om en tankfull betraktelse över vad som kommer att bli en av mänsklighetens stora frågor: gen- och biotekniken. Och det mest sympatiska med boken är att den närmar sig frågorna med en stor tilltro till individens etiska kompetens, där samtidsdebatten istället valt att förfära sig utan grund

Naturvårdsverkets tidning MiljöAktuellt nummer 6-7, 2003

Som egenmäktiga gudar berättar intresseväckande om hur det gick till när forskarvärlden på 1970-talet försökte ta ett socialt ansvar för gentekniken. Mellan raderna i boken kan man läsa in en stark uppmaning att ge tekniken en chans och att inte låta sig duperas av vare sig religiösa flummare eller skygglappsförsedda forskare. Men det mest intressanta är slutsatsen att vanliga människor faktiskt klarar av att göra bedömmningar om komplexa etiska och tekniska frågor

Köp boken hos: Timbro, BokExtra, Bokus, Adlibris, Ord&Bok, CDOn.com, Ginza, Kulturbutiken, eLounge, Saxo, Bookplus

Föreläsningar, samtal och debatter:

SFINX- Studentföreningen för Molekylär Bioteknik på Uppsala Tekniska Högskola, debatt med bioetikern Mats G. Hansson och molekylärbiologen Ulf Gyllensten den 27 februari 2002

Lansering hos Timbro, debatt med riksdagsledamot Per Landgren (kd) den 7 mars 2002

Tal för Moderaterna i Bryssel den 19 maj 2003

Kristdemokraternas seminarium Lagreglering av stamcellsforskning och kloning- vilka beslut behövs i riksdagen? den 25 mars 2004

Föreläsning på Stureakademien den 7 oktober 2005

Debatt med bioetikern James Hughes på Arena Program om frihet, jämlikhet och teknologi den 16 augusti 2006

Debatt om bioetik, genteknik och livsförlängning på Kulturhuset i Stockholm med Arena Program och Stockholms Akademiska Forum, debatt med Ulf Brunhake Karolinska Institutet, Katarina Westerlund Uppsala Universitet och Karin Forssberg Nilsson Vetenskapsrådet, den 15 november 2006

Föreläsningen Ger vi biotekniken en ärlig chans på Timbro bokdag den 29 maj 2008

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

Intressant

Inga kommentarer:

Europe between zombie companies and toxic positivity

The increase in zombie companies, the fact that state budgets run large deficits even in booms and weak productivity increases in business w...