fredag 26 mars 2010

404-glömskans landskap

Jag recenserar boken 404- utflykter i glömskans landskap av Ola Larsmo och Lars Ilshammar för tidskriften Smedjan den 20 oktober 2005.

404 – utflykter i glömskans landskap är en fortsättning av historikern Lars Ilshammars och författaren Ola Larsmos bok net.wars från 1997. 404 är ett felmeddelande på Internet: sidan kan inte visas. Just felmeddelandet i form av glömskan är det tema boken arbetar kring för att skildra nätets framtid.

Här beskrivs striderna mellan pirat och antipirat, mellan öppen och proprietär mjukvara, censur och yttrandefrihet och digitala klyftor. Boken är fortsatt intressant, men det är slående hur mycket internet har förändrats sedan år 2005. Konceptet med Web 2.0 hade inte fått genomslag, och Google hade inte blivit den maktspelare företaget är idag.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

Intressant
Skicka en kommentar

Artificiell Intelligens, ersättning eller förstärkning?

Titta på programmet Idévärlden i Sveriges Television med beräkningsneurobiologen Anders Sandberg som debatterar med filosoferna Dorna B...