tisdag 16 mars 2010

Östros etiska tomrum

Jag skriver artikeln Östros etiska tomrum i tidskriften Smedjan den 12 september 2002.

Utbildnings- och forskningsminister Thomas Östros har tappat initiativet vid utformningen av etiska regler för forskningen. Resultatet blir att känslomässiga impulser snarare än filosofiska och rationella överväganden blir vägledande vid etikprövning av forskningsprogram.

Forskare och företag som vill testa nya läkemedel på människor måste få sin forskning godkänd av staten. Det är innebörden i ett nytt lagförslag om etikprövning från regeringen. Hittills har den etiska prövningen varit frivillig. Lagen är avsedd att gälla all forskning som berör människor både fysiskt och psykiskt. Den gäller även avlidna samt alla typer av mänsklig vävnad. Förslaget anger att man, om man inte har fått sin forskning etiskt godkänd, kan dömas till böter eller fängelse. Prövningen skulle bli avgiftsbelagd, så att företag som vill testa nya mediciner på människor måste betala för att få försöken etiskt prövade. Forskargrupper på universitet och högskolor skulle dock slippa avgiften under det första året.

Men redan i dag prövas all forskning av etikkommittéer på sjukhus och forskningsinstitutioner. Utan godkännande från dem, får forskarna inga pengar, och de kan heller inte publicera sina resultat.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Intressant
Skicka en kommentar

Artificiell Intelligens bortom hype och diss

Årets stora samtalsämne i Almedalen var Artificiell Intelligens. Vad innebär AI egentligen? Var går gränsen mellan AI och maskininlärning e...