tisdag 27 november 2012

Klimatflyktingarna som försvann

En vacker, och djupt tragisk bok är Climate Refugees från den franska fotojournalistkollektivet Argos på MIT Press. Argos visar de umbäranden som människor får leva med i staden Dhakas slum när översvämningar får dem att lämna Bangladeshs landsbygd. Bilderna ger intryck av den förtorkade Chadsjön i Afrika och hur bönderna måste lämna dess stränder. Boken dröjer kvar och ser det som finns kvar efter katastroferna, när tevekamerorna dragit vidare.

Klimatflyktingar har börjat bli omtalade, med människor som flyttar från torka, ökenspridning, stigande havsnivåer eller växlande vädermönster. Internationella Röda Korset skrev i en rapport 2001 att fler flyr från sina hem för klimatskäl än av krig. Uppskattningsvis fanns det då 25 miljoner klimatflyktingar. Förenta Nationerna varnade år 2005 för att 50 miljoner skulle kunna bli klimatflyktingar till 2010. Klimatpanelen IPCC uppskattade att det kan finnas 150 miljoner klimatflyktingar år 2050.

Förändringar är svårare att anpassa sig till i fattigare länder, och nu har också fler i världen chansen att fly. Tidigare stannade de kvar i ett omöjligt läge. Förändringar i miljön kan vara mycket drastiska. Chadsjön har varierat sin storlek över åren. FN skattade att sjön minskade med kanske 95 procent mellan 1963 till 1998, för att nu öka efter de senaste satellitbilderna.

Stora förändringar i miljön sker kontinuerligt, frågan är hur dessa förändringar hanteras på bäst sätt. Men är skälet till att människor flyr fattigdom eller klimatförändringar? Det är ofta svårt att avgöra. Ska klimatflyktingar skall få en egen flyktingstatus av FN:s flyktingkommissariat UNHCR och hur ska de skiljas från politiska, ekonomiska och krigsflyktingar?

Det talas inte längre så mycket om klimatflyktingarna. Gavin Atkins på Asian Correspondent undrade över hur det gått i de områden som pekats ut som riskzoner. Det visade sig inte ha hänt något speciellt, på de platser där folkräkningar genomförts hade befolkningen ökat. FN svarade med att plocka ned sajten med undersökningens karta utan förklaring. Siffran på klimatflyktingar hade kommit från professor Norman Myers vid Oxford, också känd för att ha myntat att det dör ut en art om dagen.

Få människor uppfattar ett så abstrakt begrepp som klimatet. De flyr sin hemort för att det saknas mat, jobb eller makthavares övergrepp. Klimatförändringar kan vara en orsak, men att kategorisera klimatflyktingar som en egen grupp säger rätt lite i sig om hur de bör få hjälp.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Intressant

E-sport den nya folkidrotten och publikfavoriten?

E-sport kan bli din nya hobby för din hemester. Dataspel har vuxit under Covid-19 pandemin. Faktiskt så ligger i Sverige branschens omsättni...