fredag 5 mars 2010

The Pirate Code on Trial

In the 2010 International Property Rights Index a series of case studies is included. I write about The Pirate Code on Trial- what future for intellectual property? on how the Swedish example shows that trials and crackdowns will become less effective in protecting copyright from technical and political pirates. The debate is turning from legislation into a discussion of the ethical value of property in the digital age.

The case studies can be downloaded as a PDF-file here, and my study can be found on pages 64-66.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

2 kommentarer:

Tor sa...

"The file-sharers started to argue against intellectual property, disputing that copying is theft"

Upphovsrättsintrång är stöld lika litet som hembränning är stöld - det handlar om intrång i en ensamrätt. Om du är osäker kan du ju alltid konsultera jurist.

"Its membership has risen to almost 10,000 (outnumbering some of the traditional parties).

Vid tidpunkten då du skrev artikeln måste medlemsantalet varit 45 000 - 50 000.

"The core of the pirate ideology is to
elaborate how a future culture would appear by making use of the Internet’s collaborative qualities and pointing out conflicts between individual creators and copyright holders. In this aspect, the pirate movement is similar to socialism’s challenge to private
physical property."


Immaterialrätten är en fråga som delar det liberala lägret. Jag tycker inte att det är rättvisande att utmåla det som en renodlad vänster/höger-fråga.

Och dessutom måste man ju ställa sig frågan om det i sådana fall finns något icke-socialistiskt parti i Sverige med tanke på vår allemansrätt. Är allemansrätten socialistisk?

Waldemar Ingdahl sa...

@Tor

I det första stycket konstaterar jag att den svenska upphovsrättskritiska rörelsen var ett rätt nytt fenomen. De kallade sig pirater, just för att påpeka att deras verksamhet inte var fel eller ful. De allra flesta pirater, i ordets ursprungliga betydelse, och i de allra flesta länder lägger ingen ideologisk tanke i frågan. Vad anser du vara rimliga användningar av upphovsrätten? Vad uppfattar du som en pirat?

Medlemsantalet vid tidpunkten jag skrev, utveckla gärna? Den diskussionen blir inte så spännande. Låt oss konstatera att nog Piratpartiet fått en hel del medlemmar, vilket är min poäng i texten. För en svensk läsare är det intressant att notera att Piratpartiet nog tiltade det svenska partiväsendets grundläggande parameter; att ha många medlemmar, oavsett hur aktiva dessa egentligen är.

Immaterialrätten är en fråga som delar Piratpartiet självt, mellan slashdotianer och infosocialister.

Självfallet är Piratpartiets en av de största utmaningarna mot hur samhället uppfattar äganderätten, genom att väcka till liv debatten om den skall omfattas digitalt eller ens finnas i kopierbarhetens tidevarv. Med den utmaningen kan de åstadkomma mycket gott och mycket ont. Historiens jury är nog fortfarande ute om den saken.

Allemansrätten är en annan frågeställning om inskränkningar i nyttjanderätten till egendom.

Israel, from Start- up Nation to Shut- down Nation

För tredje gången på mindre än ett år kommer israelerna att gå till valurnorna den 2 mars. Nyvalet i september ledde till dött lopp mella...