fredag 5 mars 2010

Sunt förnuft är snusförnuft

I Magasinet Neo, nummer 5 för 2007 skriver jag i artikeln Sunt förnuft är snusförnuft om hur folkhälsopolitiken för alkohol, narkotika och tobak internationellt håller på att förändras bort från förbudspolitik till skadereduktion.

Varje år dör tiotusentals människor som en följd av restriktiv drog­politik. Och nu börjar allt fler inse förbudspolitikens misslyckande. Men Sverige kisar fortfarande.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , ,

Intressant

Inga kommentarer:

Nanomedicin, ett litet framsteg med stor potential

Idag måste läkare främst lita på kroppens egna förmåga att läka. Det ligger bortom medicinens förmåga att lägga cellens beståndsdelar ex...