tisdag 31 juli 2012

Djurens pridefestival

Pridefestivalen invigs idag i Stockholm. Numer är det en relativt okontroversiell händelse, acceptansen i samhället för HBT-personer har blivit långt större.

I slutet av 1970-talet började homosexualitet att presenteras som ett oföränderligt medfött drag, som verkar påverkas av biokemi (mushonor som saknar ett enzym kan uppvisa ett manligt sexuellt beteende, exempelvis).

Enligt Charles Darwin så handlar sexualiteten hos djur om att få avkomma, alltså borde djur vara heterosexuella. Så är inte fallet, snarast verkar homosexuella djur vara vanligare än först anat. Homosexuella beteenden har observerats hos schimpanser, giraffer, koalor, hjortar, bläckfiskar och får, för att ta några exempel.Så varför investera i ett beteende som inte ger fortplantning och för vidare generna? Hur har det beteendet överlevt? Edward O. Wilson förde för fyrtiotalet år sedan fram teorin att homosexualitet finns för att homosexuella medlemmar av flocken hjälper till med att uppfostra andras barn utan att skaffa egna. Då överlever fler avkommor. Gayfarbror- teorin gav en förklaring för att djurs homosexualitet kunde hjälpa djuren att skaffa avkomma på andra sätt.

En studie av albatrosser på Hawaii visade att en tredjedel av de livslånga paren utgjordes av två honor. Efter att ha parat sig med en hanne, bygger honan bo med sin 'fru' och ruvar äggen tillsammans. Samma situationsberoende beteende kan vi se på zoo, när det saknas ett kön.

En dyngflugehanne kan locka till sig andra hanar för att de ska para sig med den och inte orka para sig med honor.

Bland trubbnosdelfinerna har hannar sexuella förhållanden för att skapa band mellan de unga i gruppen så att de kan samarbeta om att få honor.

Den japanska makaken har honor som parar sig med varandra, men de bestiger hannar också. Beteendet har inte en evolutionär betydelse men ger inte heller en evolutionär nackdel, då har det funnits kvar.

Zoologen Petter Böckman har studerat homosexualitet bland djur. Sexualitet handlar inte bara om fortplantning, utan också om att få gruppen att fungera. Det är ett normalt flockbeteende, enligt Böckman.

För inte så länge sedan kretsade mycket inom sociobiologin kring fortplantningen. Sexualiteten som gruppdynamik eller som njutning, då är vi ute på kontroversiella frågor. Fast homosexualitet och heterosexualitet är termer som definieras av sociala gränser. Det kanske är människan som tillskriver djurens beteende etiketten homosexualitet?

Hur djur gör har i vår samtid en starkt moralisk betydelse för oss. Det naturliga bekräftar eller förkastar ett mänskligt beteende. Tidigare tolkades förekomsten av homosexualitet bland djuren att det var något som människan måste stå över. Nu ser vi homosexualitet i djurriket som en bekräftelse på att det inte är något fel.

Generna och hormonell påverkan i livmodern spelar nog en betydelsefull roll. En gen kan påverka en människas mottaglighet för olika karaktärsdrag, men aldrig ensam styra henne i en bestämd riktning. Homosexualitet är alltså både hos djur och människor ett mycket komplext beteende, som inte är så tydligt att dela upp i kategorier. Det borde om något ge oss förståelse varför tolerans för varandras livsstil är viktigt.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , ,

Intressant

Transhumanism - åldrande och AI, kryonik och nootropika

Jag gästar den 18 juli podden Heja Framtiden för att tala om transhumanismens frågeställningar kring liv, död och åldrande, kryonik och ...