söndag 29 juli 2012

Rösta över internet

E-demokrati har ofta kritiserats, men har också hjälpt till att skapa fungerande demokrati.

När Estland blev självständigt 1991 behövde man bygga upp sina demokratiska institutioner från grunden, och man antog tidigt en strategi för att öka medborgarnas insyn och delaktighet i den unga demokratin och för att öka medborgarnas kunskaper om IT. Öppenhet var en signal för demokrati. Mellan 1994 och 2004 investerade Estland 1 procent av landets BNP i IT-infrastruktur, och kopplade detta till en e-legitimation för medborgarna. Idag har 90 procent av alla estländare en e-legitimation.

Sedan 2005 går det att rösta elektroniskt i kommunalvalen och sedan 2007 går det också att rösta via internet i parlamentsvalet. I fortsättningen ska estländarna även få rösta mobilt med godkänt SIM-kort där väljaren har fastställd identitet och får tillgång till det elektroniska röstsystemet. Systemet är lätt använt ur väljarnas synvinkel, alla datorer som kan läsa e-legitimationen kan användas med PIN-kod på valkommitténs hemsida.

E-legitimationen liknar det sätt bankerna använder för identifiering och autentisering av användaren. Användarnas förtroende för e-legitimationen bygger på dess likhet med bankkortet. Ett problem är att e-legitimationen identifierar användaren, fast den borde anonymisera. Då för många funktioner byggts in i samma kort, har kortet blivit stöldbegärligt. Dilemmat är att e-legitimationen samtidigt är en viktig grund för den estniska e-demokratin.

År 2011 lades en motion i Sveriges riksdag om att införa elektronisk röstning. Motionen avslogs med motiveringen att elektronisk röstning inte kan garantera säkerheten. Problemet är att valsedlarna med förtidsröster kan ta veckor att räkna, vissa väljares röster kan bli underkända och säkerheten är inte heller garanterad med fysiska valsedlar. Problemen är så stora att val kan behöva göras om, till höga kostnader av både demokrati och skattemedel.

Det handlar i slutändan om förtroende för digitala tjänster, fast förtroendet finns ju för att deklarera över nätet?

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

Intressant

Transhumanism - åldrande och AI, kryonik och nootropika

Jag gästar den 18 juli podden Heja Framtiden för att tala om transhumanismens frågeställningar kring liv, död och åldrande, kryonik och ...