måndag 24 september 2012

Sopor suger!

Kommer sopnedkastet att göra sopbilen onödig? Det svenska företaget Envac tillverkar automatiska vakuumsystem som suger upp soporna och för dem genom långa rör under gatorna till en sopstation. Jonas Törnblom, marknadschef på Envac säger ”syftet är att evakuera allt avfall under jord utan sopbilar”.

Soporna kastas i sopnedkastet, och systemets slutstation finns en stor fläkt som med vakuumsug drar iväg avfallet. Systemen kan hantera 50 ton sopor om dagen eller mer, och finns nu i Montreal, Barcelona, Macao och Mariatorget i Stockholm. ”Allt avfall förs i ett slutet system, så att det inte uppstår sopbränder”, berättar Törnblom, sopbränder är ett stort miljöproblem.

Fördelarna med Envacs sopsystem är många; mindre buller från tung trafik, mer hygienisk sophantering, mindre vägbelastning. Det främsta problemet som tas upp är kostnaden, och problemet med att installera vakuumrören i befintlig stad. Kostnaden för systemen ligger på mellan 50- 150 miljoner kronor, ”systemen installeras främst vid ombyggnader fast Montreal visar att det går att installera i befintlig stad, som i Quartier Spectacle”.

Traditionell sophämtning innebär också driftskostnader, Envac- systemet gör dem tydligare och går det också att på längre sikt sänka drifts- och underhållskostnaderna. En intressant innovation värd att hålla ögonen på.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

Intressant

Svenska kan tvingas till DNA-test i London

Den 5 september 2007 skriver Realtid.se om att en av Storbritanniens mest erfarna hovrättsdomare kräver nu att myndigheterna upprättar ett h...