måndag 10 september 2012

Cocktail mot antibiotikaresistenta bakterier

Goda nyheter i kampen mot antibiotikaresistenta bakterier. Ekot rapporterar den hittills mest motståndskraftiga bakterien NDM kan gå att behandla. Det är forskare i Uppsala som kombinerat flera olika sorters antibiotika. Var för sig fungerar de inte, men tillsammans gör de infektionen behandlingsbar. Resultatet presenteras på ICAAC-konferensen i San Francisco.

Det är bra, särskilt mot något så hemskt som New Dehli, men i längden ger det bara längre livstid åt de antibiotika vi har. Bakterier kan också utveckla resistens mot en cocktail kan också. Inte heller den alltmer förespråkade ransoneringen fungerar. Det behövs nya lösningar, om det kan du läsa i rapporten Världens väntan på antibiotika.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

Intressant

Bonobo ett föredöme?

Det finns en vurm för “det naturliga” i samtiden. Det har jag tagit upp tidigare om den lyckliga stenåldern , apan som människans spegel...