måndag 17 september 2012

Meningen med Darwin

Charles Darwins stora idé var att utveckling i naturen kunde uppstå utan någon gudomlighet som bestämde eller att det fanns egenskaper som organismerna strävade efter att uppnå (jämför med intelligent design). Han antog istället att det kontinuerligt produceras ett överskott av avkommor, ungarna har alltid små slumpmässiga skillnader jämfört med föräldrarna, några av skillnaderna kommer att ge den individen en lite större chans att få ungar just i den miljö som individen lever i, och att skillnaderna går i arv. Det naturliga urvalet är helt enkelt miljöns inverkan på chanserna att fortplanta sig. Det ger en riktning till förändringarna, men det finns inget avsikt bakom.

Jag frågar ekologen Torbjörn Fagerström om evolutionens mål och mening

Evolutionen är som Cajsa Warg ”man tager vad man haver” och det som är tillräckligt bra överlever och får ungar. Det ser vi på människans konstruktion; att börja gå på två ben gjorde vi rätt nyligen i evolutionen så våra kroppar är dåligt utformade för det. Därför får så många ryggsmärtor eller höftproblem. Att gå på två ben gav andra fördelar, troligen att bättre kunna hitta föda genom att kunna titta över savannens höga gräs. Luftstrupen och matstrupen sitter för nära varandra och vi kan kvävas av att svälja i fel strupe.

Evolutionen kan inte sägas vara en teori längre. Den är så bekräftad av forskningen, men frågan är hur mekanismer och processer fungerar. Vårt vetande brukar sammanfattas i den moderna evolutionära syntesen, där Darwins naturliga urval förenades med Gregor Mendels syn på generna som grund för det biologiska arvet. De senaste trettio åren har vårt tänkande kring evolutionen präglats av Richard Dawkins sammankoppling av ekologi och molekylärgenetik.

Problemet är att vi särskilt genom media fick tillbaka en närmast eugenisk syn på hur generna ”styr” egenskaper, det är inte bra biologi. Epigenetiken är fortfarande i ett tidigt stadium, men erbjuder tänkvärt material. Det börjar nog bli dags för en ny syntes.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

Intressant

Tillförsikighetsprincipen — rätt värdering av framtiden?

Är det bättre att undvika de sämsta utfallen eller att uppnå de bästa utfallen? Tillförsiktighetsprincipen (“the proactionary principle”) fö...