söndag 21 mars 2010

Genmodifierat+Ekologiskt= Framtiden?

Jag skriver artikeln Genmodifierat+Ekologiskt=Framtiden? i Xpress- ombordmagasin från Arlanda Express i mars 2009 (Inblick, sidorna 44-46). I artikeln intervjuar jag Pamela Ronald.

Gentekniken och det ekologiska jordbruket ses som varandras motsatser. Med dagens hunger- och miljöproblem måste vi tänka om och starta vid vårt eget kökbord, som växtgenetikern Pamela Ronald och ekologiske bonden Raoul Adamchak.

Amerikanerna Pamela Ronald och hennes make Raoul Adamchak är ett udda par. Hon forskar om växtgenetik och han driver en ekologisk bondgård. De borde vara som hund och katt, då gentekniken setts som en fara för naturen av miljövännerna, och den ekologiska odlingen som ett slöseri med bra jordbruksmark av forskarna.

Den framtida matförsörjning står inför en kris, med en miljard undernärda människor. Vi kommer att behöva fördubbla världens livsmedelsproduktionen på 40 år för att kunna föda den ökande befolkningen, säger författaren Pamela Ronald och förklarar hur hon samtidigt insåg att jordbruket måste bli mer hållbart och använda mindre energi och gifter.

Tillsammans med Raoul skrev hon i år boken Tomorrow’s Table: organic farming, genetics and the future of food. Från sina samtal vid familjens middagsbord om matens vardagsproblem berättar de i boken om sina erfarenheter i labbet och på åkern. De förklarar forskarens och bondens utmaningar, skingrar myter och diskuterar sig fram till vad som kan både ge mer mat och bättre miljö. Hon såg en lösning, ett osannolikt äktenskap mellan genteknik och ekologiskt jordbruk.

Hur ser du på dagens jordbruk?

Dagens jordbruk använder mycket kemiska bekämpningsmedel, vilket orsakar 300 000 dödsfall varje år över hela världen. Det förbrukar mycket energi, särskilt med tanke på klimatförändringarna. Den konstgödsel som används kan komma ut i grundvattet och havet. Det ger näring till alger som dödar livet i haven.

Vad vill du och Raoul ha för jordbruk?

Vi vill ha ett hållbart jordbruk som ger mycket, näringsrik och säker mat. Det skall ge mindre skadlig miljöpåverkan och använda mindre energi. Det skall skydda biodiversiteten, ge en bra arbetsmiljö för lantarbetare, ge mer fruktbara jordar och stödja en levande landsbygd. Målet för det ekologiska jordbruket var just att uppnå detta. Genom att inte använda besprutningsmedel, skifta grödor och bara använda naturgödsel så använder man 97 procent mindre bekämpningsmedel. Det är dubbelt så energieffektivt som konventionellt jordbruk, särskilt då konstgödsel behöver fossila bränslen vid framställningen.

Kan det ekologiska jordbruket lösa världens matproblem?

Bara 1-3 procent av världens jordbruk är ekologiskt. Ett stort problem är att ekologiskt jordbruk inte ger lika hög avkastning som det konventionella. Om vi inte ökar avkastningen så måste vi fördubbla den uppodlade marken i världen till 2050. Det skulle leda till stora miljöproblem som skogsavverkning, jorderosion och sämre vattentillgång.

Vi behöver fröförbättring. Det har alltid funnits, den majs som odlas i dag ger 100 gånger mer mat än det vilda gräset teocint som började odlas för 8 000 år sedan. Till skillnad från den kan man med gentekniken välja precis vilka gener man vill ha i plantan och att man kan lägga till helt nya egenskaper.

Det finns vissa miljöproblem och sjukdomar som inte kan lösas i ekologiskt eller konventionellt jordbruk. Det går inte att göra växter motståndskraftiga mot vissa virus, men med genteknik kunde man på Hawaii på 90-talet rädda papayan undan utrotning. Växter som är uthålliga mot översvämningar, torka, frost och saltangrepp har utvecklats med genteknik och testas nu.

Så genmodifierad mat är säker mat?

Nu har cirka 405 miljoner hektar odlats med genmodifierade grödor, och efter 10 år har det inte funnits rapporter om dåliga hälsoeffekter. Jämför det med alla förgiftningar vi vet sker med bekämpningsmedel. Genom att skydda genmodifierad bomull från insektsangrepp har kinesiska bönder kunnat minska sitt bruk av bekämpningsmedel med 70 760 ton. Det är nästan lika mycket som Kaliforniens jordbruk använder totalt.Sedan är det ju inte bara en fråga om bättre plantor. Det behövs också en bättre skötsel, just därför fungerar genteknik och ekologiskt jordbruk bra ihop.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Intressant
Skicka en kommentar

Ett nytt hopp för mediebranschen?

Den 7 mars höll tidningen The Guardian sin Changing Media Summit (CMS) i BFI Southbanks betongbrutalistiska komplex. Konferensen är en temp...