söndag 9 maj 2010

Don't buy into Buy Nothing Day


I write my column The Super Market for TCS Daily on 2 December 2004.
Don't buy into Buy Nothing Day
November 27 was Buy Nothing Day, a day of protest against consumerism, when participants tried to refrain from buying anything. Founded by Canada's AdBusters magazine, it has spread to many parts of Europe.
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,
Skicka en kommentar

Välfärdsinnovation ger valfrihet

Det som utmärkt Sveriges välfärdssystem har varit radikala förändringar. Den socialdemokratiska välfärdsstaten infördes under några år vid ...