fredag 21 maj 2010

Är du beroende av internet?

Jag skriver artikeln Är du beroende av internet? i Computer Sweden den 3 september 2007.

I samhällsdebatten har organisationer som Fair Play uppmärksammat ett internetberoende, att vi inte kan stänga av nätet som tar över vår tillvaro.

Beroende har alltid varit ett luddigt begrepp som har förändrats över tiden, ofta mer av kulturella, sociala och politiska skäl än vetenskapliga. Konceptet om internetberoende kan dock visa sig bero på en felaktig uppfattning om vad internet är.

Forskaren Vaughan Bell skrev i augustinumret av
Journal of Mental Health att de som talar om internetberoende uppfattar nätet som om det utgjordes av isolerade aktiviteter, antingen spela dataspel, surfa, chatta eller jobba över nätet.

Bell påvisar att det inte finns sådana vattentäta skott i nätanvändandet, nätet är ett medium, men seriös beroendeforskning behöver specifika aktiviteter för att kunna säga något relevant. Vaga referenser till
tid tillbringad online räcker inte.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,

Intressant

Inga kommentarer:

Tillförsikighetsprincipen — rätt värdering av framtiden?

Är det bättre att undvika de sämsta utfallen eller att uppnå de bästa utfallen? Tillförsiktighetsprincipen (“the proactionary principle”) fö...