torsdag 6 maj 2010

Roadblocks on the digital highway


I write the column EU Roadblocks on the Digital Highway in TCS Daily on 8 January 2004.
Contradictory regulations do not build strong markets
As the New Year starts so does the European Network and Information Security Agency (ENISA). EU leaders may have failed at their December 2003 summit to produce a European Constitution, but they did manage to agree that ENISA should be located in Greece. To put such an agency in an IT backwater will probably not help it operate smoothly, but such is the effect of politicking when distributing new EU agencies.
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,

Inga kommentarer:

Tillförsikighetsprincipen — rätt värdering av framtiden?

Är det bättre att undvika de sämsta utfallen eller att uppnå de bästa utfallen? Tillförsiktighetsprincipen (“the proactionary principle”) fö...