fredag 14 maj 2010

Prioritera stark äganderätt

Jag skriver Prioritera stark äganderätt i Dagens Industri den 30 mars 2007.

The 2007 International Property Rights Index, Ipri, är den första jämförande studien som mäter betydelsen av både materiella och immateriella äganderätter, hur de respekteras och deras koppling till det ekonomiska välståndet. Ipri har tagits fram av Property Rights Alliance i Washington DC och ekonomen Hernando de Soto.

Rapporten visar tydligt att för u-länder där äganderätten skyddas, får även de fattiga möjlighet att göra affärer på marknader utanför den begränsade kretsen av familj och bekanta, vilket leder till utveckling.

Sverige kommer på en delad tredje plats. Det är en överraskande hög placering. En förklaring till varför Sverige har relativt god tillväxt trots höga skatter kan vara just att vi tillhör de länder som bäst skyddar äganderätten.

Äganderättsfrågor har tidigare inte getts någon större vikt i den svenska politiska debatten, då de debatterats för brett. Det är nödvändigt att särskilja olika typer av äganderätt, och för olika aktörer.

Trots gott skydd generellt är svenskarna världens fattigaste höginkomsttagare, och för att vidare stärka äganderätten bör privatpersonernas kontroll över sin egendom prioriteras.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

Intressant

Inga kommentarer:

E-sport den nya folkidrotten och publikfavoriten?

E-sport kan bli din nya hobby för din hemester. Dataspel har vuxit under Covid-19 pandemin. Faktiskt så ligger i Sverige branschens omsättni...