fredag 14 maj 2010

Propaganda och Pr-branschen

Jag recenserar boken Propaganda: så påverkas du av Martin Borgs för Dagens Media nummer 8, 2004 i artikeln Borgs råd fungerar bäst i medvind.

Martin Borgs på PR-byrån Hill & Knowlton, har nyligen utkommit med boken Propaganda: så påverkas du (Atlas). En mycket intressant bok, inte bara för den som vill förstå PR-branschen och dess arbete, men även för mig som ser opinionsarbetet från en annan synvinkel: tankesmedjans.

Lobbybranschen i Sverige är ung. Den tog egentligen fart först på 90-talet och Borgs beskriver hur den utgörs av en ganska homogen grupp med erfarenhet från politiken. Det är förståligt, men nog otillräckligt för att åstadkomma de opinionsförändringar som många kunder behöver. Homogeniteten låser ute den specialistkunskap, som behövs i dagens komplexa samhälle, och hindrar integration mellan olika områden. I mitt arbete märker jag hur viktigt det är med kunskap från både politiken, ekonomin och naturvetenskapen för att kommunicera en kunds position och få gehör för den.

Borgs ger mycket goda råd för att påverka opinionen, men jag får intrycket att de fungerar bäst när man har vinden i ryggen. Många PR-firmor har problematiska kunder (tobaks-, alkohol-, läkemedels-, kemi-, vård-, snabbmats-, gruvbranschen etc, märk väl hur lång listan har blivit nuförtiden) som har svårt att få opinionens sympatier, man är redan från början i en alltför svag position. De framgångar som vinns med detta pragmatiska synsätt, tenderar också att vara sårbara och kortlivade.

Borgs beskriver hur ett av branschens problem är att många kunder inte förstår kommunikationsarbetets svårighet, osäkerhet och krav på engagemang från uppdragsgivaren. Branschen har delvis sig själv att skylla, genom att fokusera för mycket på krishantering. Genom att förse kunden med kortsiktiga och reaktiva tjänster, har man inte hjälpt till att skapa en mognare marknad för långsiktigt och proaktivt opinionsarbete. Det skulle utveckla branschen och ge lönsammare uppdrag.

Om man kombinerar Borgs taktik, med ett strategiskt tänkande, så kan man lyckas.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

Intressant

Skicka en kommentar

Transhumanism - åldrande och AI, kryonik och nootropika

Jag gästar den 18 juli podden Heja Framtiden för att tala om transhumanismens frågeställningar kring liv, död och åldrande, kryonik och ...