torsdag 16 augusti 2012

Enkel matematik?

Matematikern Melvyn Nathanson skrev för något år sedan en intressant artikel om hur matematiken ser ut idag. Nathanson frågar sig om vi kan lita på den?

Skälet till hans tvekan är att många viktiga matematiska teorem inte har några bevis. De har bara skisser, antydningar, spridda argument och hänvisningar som är begripliga för matematikern som skrev dem. Ofta blir det fråga att om man blir tvungen att tro på att teoremet stämmer.Det finns en hierarki inom alla akademiska discipliner, men Nathanson menar att läget är mer problematiskt inom matematiken då det finns få forskare och de är utspridda på att forska på många olika problem. Det är inte alltid så lätt att få förståelse av vad kollegorna gör. Då bygger vi kunskapen på en skakig grund av många halvbevisade teorem.

Nathanson har en viktig poäng, och det beror delvis på att dagens matematik har gått långt i riktning mot symbolisk matematik och en hög grad av abstraktion. Det är sällan populärt att lämna in en artikel som inte är extremt koncentrerad till peer-review. Då blir det svårare att sätta sig in i artikelns innehåll.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

Intressant

E-sport den nya folkidrotten och publikfavoriten?

E-sport kan bli din nya hobby för din hemester. Dataspel har vuxit under Covid-19 pandemin. Faktiskt så ligger i Sverige branschens omsättni...