tisdag 7 augusti 2012

Flykten från åldrandet

Håkan Boström skriver i DN att äldres livssituation och hälsa inte prioriteras i Sverige, då de inte bidrar till produktionen. En stor åldrande andel av befolkningen är relativt ny företeelse. Det var en lite andel av befolkning som nådde pensionsåldern och samhället är inte förberett på det.

Problemet är att det är för mycket verkstad och för lite snack i den svenska vården. Lösningen bedöms alltid vara någon slags omorganisation inom ramen för dagens system. Pay-as-you-go system inte är hållbara på lång sikt, då de förutsättningar som låg bakom inte längre finns kvar.

Europa och Amerika upplevde den rätta demografiska mixen med relativt få barn och relativt få äldre och med många ekonomiskt aktiva vuxna i mindre familjer samt stigande inkomster mellan åren 1945-1975, jämför med Barry Eichengreens europeiska historia. Östasien var inne i samma demografiska fas mellan åren 1980-2010.

I längden är problemet en lång ålderdom, präglad av dålig hälsa. Viktigare är att förbättra hälsan, för att ge många fler friska år och att underlätta flexibilitet i levnadscykeln.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,

Intressant

Transhumanism - åldrande och AI, kryonik och nootropika

Jag gästar den 18 juli podden Heja Framtiden för att tala om transhumanismens frågeställningar kring liv, död och åldrande, kryonik och ...