måndag 27 augusti 2012

Robotarna tar över arbetslinjen

Jag skriver i tidskriften Arena nr. 4/2012 om We are the Robots - robotar ersätter akademikerna. För att läsa artikeln, se hemsidan för Arena och Paperton (sidan 57).

Robotar har omtalats länge men det är först nu som de börjar att kunna konkurrera med människor. Hindret är inte så mycket kostnaden för en robot, som för den mänskliga tekniker som behövt övervaka att roboten fungerar.

Tillverkning är fortfarande betydelsefull och många tjänster är integrerade i den. Det nya är att vi inte uppmärksammar den på samma sätt som tidigare genom att automatiserad och flexibel produktion behöver mindre personal på golvet. Många produkter som tillverkas idag är så exakta och standardiserade i tillverkningsprocessen att det är svårt för en människa att tillverka dem.

Roland Paulsen uppmärksammar i sin bok Arbetssamhället – Hur arbetet överlevde teknologin hur mycket mindre behovet av arbete genom den tekniska utvecklingen någonsin har blivit. Sedan t.ex. 1970-talet har produktiviteten i Sverige mer än fördubblats, fast det har inte lett till att vi arbetar hälften så lite.

Paulsen har påverkat artikeln i Arena med sina tankar om det meningslösa arbetet, i dag så arbetar civilingenjörer med att göra vanliga prisberäkningar ute på företagen. Det är tänkvärt att, som Paulsen, överväga hur lång tid det egentligen tar att göra de specialiserade arbetsuppgifter som följt i produktionsrationaliseringarnas spår? Paulsen verkar rikta sin kritik mot att vänstern talat om rätten till arbete, snarare än rätten till välstånd.

Fast det meningslösa arbetet finns där till en viss gräns. SL:s biljettkontrollant ersätts av en RFID-kod och en app, de yrken som inte kan abstraheras eller kompliceras rationaliseras bort. Det är där som den snabba tillväxten av artificiell intelligens och allt fler botar på internet kommer in. Internet omvandlas allt mer till en plats för andra än mänskliga användare.

Här kommer tjänstesamhället in, eller snarare att vårt samhälle kanske valde bort det. I början av 90-talet låg skiftet i faggorna. Ekonomerna Lars Niklasson, Ingemar Ståhl, Kurt Wickman varnade vid tidpunkten för Ännu mera planekonomi? Vi behövde ett samhälle baserat på företagande, inte på allt mer högskolestudier.

I en politisk debatt som står mellan socialdemokraternas fulla sysselsättning och regeringens arbetslinjen, slår förstås robotarnas intåg på arbetsmarknaden in som en oväntad tsunami. Om inte annat när kunskapsarbetarna börjar att förlora jobben.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , ,

Intressant

Tillförsikighetsprincipen — rätt värdering av framtiden?

Är det bättre att undvika de sämsta utfallen eller att uppnå de bästa utfallen? Tillförsiktighetsprincipen (“the proactionary principle”) fö...