tisdag 7 augusti 2012

Fluglarver i lagens tjänst

Anders Lindström är Sveriges ende rättsentomolog. För rättsväsendets räkning så undersöker han hur mänskliga kroppar har angripits av insekter efter dödsögonblicket. Under sina studier på SLU i Uppsala gjorde han ett examensarbete på fästingar. Han kom i kontakt med kriminaltekniken och gjorde ett examensarbete på rättsmedicinen om insekterna.

”Rättsentomologin har funnits länge, redan på 1200-talet använde kinesiska domare insekter för att bestämma tidpunkt för döden”. Boken The washing away of wrongs beskriver hur en kinesisk domare löste ett fall med en bonde som fått halsen avskuren. Bönderna i byn fick lägga sina skäror på en och samma plats, och det var möjligt att se vilken skära som varit mordvapnet då blodresterna på den drog flugor till sig.


Lindström studerar hur fluglarver utvecklas i lik. Flugor lägger ägg i kadaver, och larverna livnär sig på kroppen. Det är fluglarver som brukar kallas för likmaskar. ”Det är ordningen som insekterna kommer till liket som visar när dödsfallet kan ha skett”. En tidsangivelse är om bara ansiktet är angripet, då flugorna helst börjar med att lägga sina ägg där. Levande kan bli angripna genom liggsår. Lindström åldersbestämmer fluglarverna och jämför med deras tre larvstadier och förpuppning. Ibland får han också frågor från försäkringsbolag, som vid bedömningar av hus. Där kan insektsangrepp tidsbestämmas och avgöra om en skada är en slump, försumlighet eller bedrägeri.

TV-serien CSI gjorde rättsentomologin känd för allmänheten genom karaktären Gil Grissom, som var just rättsentomolog. Lindström varnar för att rättsentomologi måste sättas i sitt sammanhang och att man inte ska ha en övertro på vad kunskapen berättar. Framtida utvecklingar inom ämnet? ”Molekylär artsbestämning, bättre förruttnelsestudier och en bättre förståelse om att ett kadaver är en hel ekologi där insekterna påverkar varandra”.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Intressant

E-sport den nya folkidrotten och publikfavoriten?

E-sport kan bli din nya hobby för din hemester. Dataspel har vuxit under Covid-19 pandemin. Faktiskt så ligger i Sverige branschens omsättni...